24.07.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

29. novembra 2018.

Dana 28.11.2018.godine Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 10,30 časova, u sastavu: lekar specijalista medicine rada dr Slađana Antonijević, Veselin Nikolić, predstavnik NSP, predstavnik drugog reprezentativnog sindikata PSS Zoran Andrijević, Mladen Kalanja zapisničar, Nataša Đukanović–zamenik načelnik Odeljenja za zarade i beneficije i Vladimir Velkovski – SMF. Komisija je počela sa radom tačno u 10,30 časova.

Na početku sastanka Nataša Đukanović nas je upoznala da su svi zahtevi za solidarnu pomoć po osnovu rođenja deteta i smrti bližeg srodnika pristigla do 16.11.2018.godine urađena. Ukupno je urađeno po osnovu rođenja deteta 1232 rešenja i po osnovu smrti bližeg srodnika 1111 rešenja. Dešava se i dalje da pojedine kolege koje su podnele zahtev po ova dva osnova, nisu podneli kompletnu dokumentaciju koja je potrebna. Tako da svi oni koji ne dobiju rešenja a predali su zahteve pre 16.11.2018.godine neka još jednom provere da li su predali svu potrebnu dokumentaciju uz svoj zahtev za ostvarivanje solidarne pomoći po ova dva osnova.Gospodin Vladimir Velkovski nas je upoznao da su sva rešenja koja su stigla u SMF isplaćena.

Predstavnik NSP je rekao da ima slučajeva koji su dobili rešenja pre oko dva meseca a novac im nije isplaćen. Vladimir Velkovski je odgovorio da je to možda slučaj u PU a da je u sedištu MUP sigurno sve isplaćeno.

Za  solidarnu pomoć po osnovu duže i teže bolesti i rehabilitacije predato je ukupno 639 zahteva, od čega je do dana 28.11.2018.godine urađeno 179 opravdanih i 78 neosnovanih. Po rečima Nataše Đukanović 107 zahteva kojih je pristiglo nisu bili kompletni i svih 107 kolega su obavešteni da u roku od 15 dana dostave dokumentaciju koja je potrebna, ali niko od njih ni posle tri meseca nije ništa dostavio.

Predstavnik NSP dao je primedbu da prema navedenim brojkama Nataše Đukanović po osnovu duže i teže bolesti ostalo je da se uradi još oko 300 zahteva a kraj godine je veoma blizu, tako da nam se dešava isto što i prethodnih godina da nećemo stići da uradimo sve pristigle zahteve kojih će svakako biti još do kraja godine. Takođe, treba videti gde je problem, zašto se svi predmeti pristigli ne obrađuju odmah. Svakako da doktori odrade u veoma kratkom roku sve predmete koji dođu do njih, pa se predpostavlja da sve pristigle zahteve obrađuju jedan ili dva radnika, što svakako nisu u mogućnosti da obrade toliki broj zahteva.

Predstavnik NSP je tražio da se na ovoj komisiji reši 11 zahteva za solidarnu pomoć po osnovu smrti bližeg srodnika (brata ili sestre) koji nisu rešavani još od 24.03.2018.godine. Prema rečima predsednika komisije Vladimira Velkovskog došlo je do promene u PKU za državne službenike, gde više radnici MUP nemaju pravo na solidarnu pomoć po osnovu smrti bližeg srodnika brata ili sestre.

Predstavnik NSP je rekao da pravo na solidarnu pomoć po osnovu smrti bližeg srodnika brata ili sestre, svi radnici MUP i dalje imaju pravo na osnovu Zakona o policiji član 248. st. 12 koji glasi „članovima uže porodice u smislu st. 1 tačke 2, 3, 6 i 8 ovog člana, smatraju se bračni drug, vanbračni drug, deca, usvojilac, usvojenik, rođena braća i sestre, roditelji i staratelji“ i tražio da se o ovom izjasne svi članovi komisije glasanjem. Svi članovi komisije izjasnili su se glasanjem ZA, tako da svih 11 zahteva za solidarnu pomoć po osnovu smrti bližeg srodnika brata ili sestre su uvojeni.

Na današnjem sastanku komisija je pregledala 55 zahteva za solidarnu pomoć, od koji je 47 ocenjeno kao osnovano i za njih će biti u veoma kratkom roku urađena rešenja a 8 zahteva su ocenjeni kao neosnovani.

Sastanak je završen u 13,00 časova.

Član  Predsedništva
Veselin Nikolić

Korisni linkovi