22.09.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

2. novembra 2018.

Juče je Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 09:00 časova, u sastavu: lekar specijalista medicine rada dr Nataša Jovanović, Veselin Nikolić, predstavnik NSP, predstavnik drugog reprezentativnog sindikata PSS Zoran Andrijević, Mladen Kalanja zapisničar, Nataša Đukanović–zamenik načelnik Odeljenja za zarade i beneficije i Vladimir Velkovski – SMF.

Na početku komisije dobili smo obaveštenje od Nataše Đukanović da su svi zahtevi za solidarnu pomoć po osnovu rođenja deteta, smrti bližeg srodnika, predati do 01.10.2018.godine urađeni.

Na komisiju je prvo izneto pet zahteva za solidarnu pomoć koje su radnici MUP predali po osnovu duže i teže bolesti bližeg srodnika i koji su medicinski opravdani, ali nisu realizovani iz razloga jer je nastupila smrt bližeg srodnika. Nataša Đukanović je tražila da se komisija izjasni šta uraditi sa ovim predmetima. Predlog predstavnika NSP Veselina Nikolić je da se svih pet predmeta usvoje i urade rešenja, iz razloga jer su podneti na vreme i medicinski su opravdani i nije krivica podnosioca zahteva što nisu realizovani pre smrti bližeg srodnika. Predlog jednoglasno usvojen.

Zatim su nam izneta tri predmeta koja nisu realizovana iz razloga jer je nastupila smrt podnosioca zahteva. Predlog predstavnika NSP Veselina Nikolić je takođe bio za to da se zahtevi usvoje. Predlog je usvojen sa četiri glasa ZA i protiv JEDAN glas.

Komisija je zatim obradila 44 zahteva za solidarnu pomoć po osnovu duže i teže bolesti bližeg srodnika i rehabilitacije. Komisija je usvojila 26 zahteva za solidarnu pomoć po osnovu duže i teže bolesti bližeg srodnika i rehabilitacije a 18 zahteva po istom osnovu je odbačeno iz razloga jer je dokumentacija nepotpuna.

Sastanak je završen u 10:30 časova.

Član  Predsedništva NSP
Veselin Nikolić

Korisni linkovi