14.11.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

19. septembra 2018.

Dana 19.09.2018.godine Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 10,00 časova, u sastavu: lekar specijalista medicine rada dr Slađana Antonijević, Veselin Nikolić, predstavnik NSP, predstavnik drugog reprezentativnog sindikata PSS Zoran Andrijević, Mladen Kalanja zapisničar, Andrijana Šljivić–načelnik Odeljenja za zarade i beneficije i Vladimir Velkovski – SMF. Komisija je počela sa radom tačno u 10,00 časova.

Na početku sastanka Andrijana Šljivić nas je obavestila da je od početka godine po osnovu rođenja deteta stiglo ukupno 1150 zahteva od koji je 903 urađeno, 43 ocenjeno kao neosnovano i za 204 predmeta tražena je dopuna.

Po osnovu solidarne pomoći za smrt bližeg srodnika stiglo je ukupno 983 zahteva od kojih je 854 osnovano i urađeno, 56 odbačeno kao neosnovano i za 68 zahteva zatražena je dopuna.

Solidarna pomoć po osnovu duže i teže bolesti, ukupno je podneto 525 zahteva od kojih su 54 zahteva osnovani i urađena rešenja, 66 ocenjeno kao neosnovano a 405 je i dalje u radu.

Danas je komisija razmatrala ukupno 29 zahteva po osnovu duže i teže bolesti, od kojih je 26 ocenjeno kao osnovano i za njih će vrlo brzo biti urađena rešenja a tri zahteva su ocenjena kao neosnovana. Komisija je razmatrala i jedan predmet po žalbi koji je ocenjen kao neosnovan, iz razloga nepotpune dokumentacije.

Sastanak je završen u 12,00 časova.

Član Predsedništva NSP
Veselin Nikolić

Korisni linkovi