29.02.2020

Broj članova

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

20. decembra 2019.

Dana 17.12.2019.godine Komisija fonda za solidarnu pomoć održala je sastanak sa početkom u 13,00 časova u sastavu:

– Major policije Adrijana Šljivić- načelnik Odeljenja za zarade i beneficije, Sektor za ljudske resurse i predsednik komisije za solidarnu pomoć,

– članovi komisije Veselin Nikolić iz Nezavisnog sindikata policije-član Predsedništva,

– Pukovnik policije dr.Slađana Antonijević- lekar specijalista medicine rada ,zamenik načelnika Odeljenja za zdravlje zaposlenih i bezbednost na radu-Sektor za ljudske resurse,

– Vladimir Arsić-Sektor za materijano finasijske poslove,

– Potpukovnik policije Nataša Raketić-zamenik načelnika Odeljenja za sistemsko pravne poslove, Sekretarijat,

– Mladen Kalanja, šef odseka za razvoj karijere, Odeljenje za razvoj zaposlenih i organizacije,

– prisutni administrativno-tehnička lica, Katarina Bradić, Marija Ristić i Vukašin Vukailović.

Na početku komisije svi članovi su upoznati sa činjenicom da je od početka godine po osnovu zahteva za solidarnu pomoć pristiglo ukupno 1493 zahteva, od toga urađenih je 1382, u rade je 21 predmet, u izradi neosnovano 31 i u pripremi 59 zahteva.

Po osnovu zahteva za solidarnu pomoć po osnovu smrti ukupno pristiglo 1355, od toga urađeno 1242, u radu 43 zahteva, čekaju dopunu, neosnovano 42, u pripremi 28 zahteva.

Na današnjem sastanku po osnovu duže i teže bolesti razmatrano 75 zahteva, od čega je 44 zahteva ocenjeno kao i osnovano i biće rađenja rešenja posle kojih sledi isplata, a 31 zahtev ocenjen kao neosnovan od strane lekarske komisije.

Takođe je razmatran 1 zahtev za solidarnu pomoć zbog elementarnih nepogoda/poplava/ za koji je predsednik komisije Adrijana  smatrala da je nepotpun.Predstavnik NSP tražio je da se pregleda dokumentacija i posle pregledane dokumentacije i zapisnika sa prošle komisije konstatovao da je predmet kompletan i tražio da se glasa o predmetu. Pet članova komisije se izjasnilo da je predmet osnovan i opravdan, a 1 član komisije bio je protiv.

Takođe je razmatran i jedan zahtev od porodice preminulog kolege za isplatu stambenog kredita koji je takođe pozitivno rešen.

Komisija je završila sa radom u 15,00 časova.

 

Član Predsedništva NSP

 Veselin Nikolić

 

 

Korisni linkovi