23.04.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Saopštenje sa sastanka NSP i MUP-a na temu uvođenja novog sistema plata (sistematizacije)

12. septembra 2018.

Danas je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova SIV-2  održan sastanak predstavnika Nezavisnog sindikata policije i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova koje su predvodili pomoćnik ministra i načelnik Sektora za ljudske resurse Katarina Tomašević i pom.ministra, načelnik Sektora za finansije Željko Veselinović sa svojim najbližim saradnicima, kojom prilikom je izvršena prezentacija uvođenja novog sistema plata u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Na sastankuje od strane predstavnika ministrarstva je predstavljeno uvođenje novog sistema plata, što podrazumeva grupisanje istih ili sličnih poslova  po familiji poslova kao i vrednovanje poslova  kroz objektivne kriterijume bazirane na opisima poslova.

Ovaj model usklađivanja podrazumeva da:

– NIKOME OD ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU  SE NE SMANJUJE PLATA

– Svi policijski službenici dobijaju određeni procenat uvećanja, ali veći procenat uvećanja dobija policijski službenik koji treba da dostigne novoutvrđenu višu platu

– Nema linearnog uvećanja plata

– Kroz različit procenat uvećanja postiže se usklađivanje kroz vrednovanje, koje će trajati određeni vremenski period u zavisnosti od opredeljenih sredstava u narednim godinama

 

Ovo sve zapravo znači,  da će od januara 2019. godine, svi zaposleni u ministarstvu dobiti uvećanje plate u odnosu na zarade koje imaju u ovom momentu a procenat uvećanja plaće  koji će svaki zaposleni dobiti zavisi od koeficijenta kategorizacije organizacione jedinice, radnog mesta, minulog rada i čina.

Raspon uvećanja koeficijenta plate koji zaposleni mogu da očekuju u skladu sa navedenim kriterijumima  kreće se od 3 % do 18 %.

Policijski službenici, pripadnici vatrogasno spasilačkih jedinica i kolege koji rade na upravnim poslovima, sa srednjom stručmom spremom, koji ujedno čine i najveći broj zaposlenih u ministarstvu mogu očekivati da će uvećanje koeficijenta plate iznositi oko 10%.  

Od strane pomoćnika ministra, načelnika Sektora za ljudske resurse Katarine Tomašević istaknut je napor ministarstva, a posebno ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića  da se policijski službenici izuzmu iz državno službeničkog sistema plata u cilju najbolje zaštite interesa policijskih službenika

 

Nezavisni sindikat policije podržao je ovakvu intenciju ministarstva da budemo izuzeti iz državno službeničkog sistema plata, najpre zbog specifičnosti poslova koje obavljaju zaposleni u ministarstvu kao i zbog uslova rada  i smatramo da se na ovaj način iz ministarsva šalje jasna poruka kakva uloga policijskog službenika treba da bude u ovom društvu. 

Ovde možete pročitati najčešća pitanja i odgovore na ovu temu.

Korisni linkovi