24.07.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (novembar 2016.)

10. novembra 2016.

Dana 10.11.2016.godine sa početkom u 08.00 časova u Palati Srbija održan je redovni mesečni sastanak predstavnika Kabineta Ministra i Direkcije policije, koje je predvodio državni sekretar Miroslav Miličković i predstavnici Nezavisnog sindikata policije (Velimir Lukić – predsedavajući Predsedništva, Darko Stojanović – član Predsedništva, Veselin Nikolić – član Predsedništva, Velimir Barbulov – predsednik Izvršnog odbora i Tomislav Šević – član Odbora državnih službenika i nameštenika).
logo25
Na današnjem sastanku razmatrana su sledeća pitanja:

1.Kako MUP misli da reši stambeno pitanje zaposlenih koji privremeno koriste stanove u vlasništvu države (dati im na „čuvanje“) već duži niz godina, a da im to pitanje nije rešeno nekima više i od 10 godina?

– Trenutno je u skupštinskoj proceduri zakon koji će regulisati pritanje korisnike stanova u javnoj svojini, a povereni su na čuvanje zaposlenim i penzionisanim licima.

2.Kako se isplaćuje otpremnina za odlazak u penziju onim kolegama koji su zadnjih šest meseci bili na bolovanju i samim tim imali umanjenu zaradu, a nisu ni bili u mogućnosti da im se uveća koeficijent (20%)?

– Isplaćuje se u skladu sa zakonom, na žalost ne na osovu nekog proseka ili osnovne plate, već onako kako je i zaposleni primao poslednjih 6 meseci.

3.Da li postoji mogućnost da zaposleni koji bi želeli da sporazumno raskinu radni odnos, to i učine po socijalnom programu i dobiju otpremninu i eventualno neka druga prava predviđena socijalnim programom u cilju smanjenja broja zaposlenih, po principu skraja prošle i početka ove godine?

– Kako u našem ministarstvu nema viška zaposlenih, samim tim se i ne predviđa, niti se može sporazumno raskinuti radni odnos, uz isplatu stimulacije.

4.Da li Direkcija policije planira, ili već ulaže napore, da se kolegama koji su poslednjim reogranizacijama Ministarstva na svojim radnim mestima ostali bez statusa i uvećanog staža osiguranja i prava na odlazak u penziju kao policijkim službenicima po povoljnijim uslovima, omogući raspoređivanje na radna mesta sa statusom i uvećanim stažom osiguranja, radi takvog odlaska u penziju? Naime, nekima nedostaje do godinu dana i manje rada na takvom radnom mestu, ili bukvano jedan dan kako bi ostvarili to pravo i sve što pripada policijskim službenicima.

– Stav ministarstva je da se svima koji smatraju da ispunjavaju uslove za odlazak u penziju po lično podnetim zahtevima izađe u susret, kako bi to pravo i ostvarili.

5.Zašto policijski službenici koji izvršavaju zajedno sa pripadnicima IJP zadatke na terenu nemaju isto 5% – 20% uvećanje koeficijenta plate, kao što i primaju istu nadoknadu u iznosu od 1.800,00 dinara?

– Uvećanje zarade se isplaćuje u skladu sa propisanim pravilima za pripadnike IJP u skladu sa agažovanjem po nalogu direktora policije. U slučaju kada kolege nisu pripadnici IJP  a pridodati su za izvršenje zajedno sa pripadnicima IJP izvršiće im se isto uvećanje koeficijenta.

6.Kada će i dali će biti isplaćena, prošle godine dogovorena, jednokratna novčana pomoć u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 dinara?

– Isplata prošle godine dogovorene jednokratne pomoći za sada budžetski nije moguća, jer je ugovoreno trajno uvećanje zarade od 5% (odnosno delimični povraćaj umanjene zarade).

7.I dalje je različito i na našu štetu tumečenje Aneksa PKU za policijske službenike od strane Sektora za ljudske resurse u odnosu na naš dogovor i sam sporazum sa ministrom da se primenjuje ono što je povoljnije u PKU za državne organe u odnosu na PKU za policijske službenike. Sam problem tumačenja, koji smo još prošle godine pravazišli i dalje po njihovom tumačenju može biti povoljnije samo što je kao pravo i predviđeno samim PKU za policijske službenike. I dalje u pojedinim slučajevima, takvim nakaradnim stavom, oštećuju se policijski slubenici i ispada da je povoljnije biti samo državni službenik. Nečesto pogrešna tumačenja i dalje prouzrukuju radne sporove koji nepotrebno opterećuju budžet MUP.

– Po ko zna kojim put državni sekretar je ponovio Sektoru za ljudske resurse da je Aneksom PKU ta materija regulisana i da se u odnosu na PKU za policijske službenike primenjuje sve što je povoljnije u odnosu na PKU za državne organe i obratno, bez obzira da li je to pravo predviđenu u jekom od PKU.

8.Zašto ministarstvo i da li je moguće sklopi sporazum o pružanju zdravstvenih usluga zaposlenima i članovima porodice na VMA, kao referentnoj ustanovi?

– Pregovori o regulisanju pružanja zdravstvenih usluga na VMA zaposlenima u MUP su pri kraju i nakon izmena nekih zakonskih normi očekuje se i primena tokom naredne govine.

9.Smatramo da je neophodno da i predstavnici sindikata učestvuju u izradi Predloga budžeta MUP za 2017.godinu, kako bi se konačno predvidela dogovorena nabavka opreme za OSL koji svoj posao ne obavljaju u uniformi, da se obnovi oprema koju koristi IJP, kao i ostali policijski službenici koja je neophodna ne samo za obavljanje i izvršavanje redovnih zadataka već i za stručno usavršavanje i osposobljavanje.

– Dogovoreno je da se po svim navedenim pitanjima sindikat preko direkcije i uprava u istoj uključi, u izradu planiranih potreba koje bi potom Sektor finansija uvrstio u budžet i prezentovao Vladi R. Srbije.

10.Kada će se regulisati isplata solidarne pomoći, koju smo u više navrata ove godine dogovorili i navodno regulisali, prvi put meseca januara ove godine? Prvo je predsednik komisije otišao u penziju pa se birao novi, pa se piše nov pravilnik i tako u nedogled.

– Pravilnik o isplati solidarne pomoći je posle ispravki dostavljen Ministarstvu finansija na mišljenje nakon čega će početi i primena. Sredstva za islatu su obezbeđena i počeće sa usvajanjem pravilnika i biće do kraja godine.

11.Da li MUP planira da organizuje osnovnu policijsku obuku u kontinuitetu u cilju popune većine, loše popunjenih policijskih uprava?

– Kontinuirano popunjavanje policije je u planu ministarsta, obzirom da postoje slobodna mesta u okviru maksimalnog broja zaposlenih koji je Vlada R. Srbije odredila za MUP.

12.Uveliko se među zaposlenima priča o fatalnoj „ANALIZI RIZIKA 2“. Da li je moguće da se tako nešto planira imajući u vidu prethodno loše iskustvo.

– Nije tačno i ne planira se, jer je u MUP manje zaposlenih u odnosu na broj koji je odredila Vlada R. Srbije.

13.Zašto se od strane Sektora za ljudske resurse uz zahtev za plaćeno odsustvo traži saglasnost neposrednog rukovodioca (bilo iz domena drekcije ili sektora), pa načelnika PU, pa još i saglasnost načlenika odnosno, v.d. načelnika pomoćnika ministra Sektora za materijalno finansijske poslove? Šta to npr. znači, šta ako ispadne da neko od pomenutih nije saglasan za odobrenje plaćenog odsustva, ispada, da zaposleni nije odabrao pravi momenat kada će da postane roditelj, dete krene u prvi razred ili ne daj bože ostane bez roditelja ili člana briže rodbine? I sami znamo, a i svedoci smo da se za takve slučajeve ne čeka rešenje i koje se donosi kasnije (sem za polazak deteta u prvi razred), već to pravo zaposleni iskoristi neposredno po događaju, jer bar takvi događaji ne trpe odlaganje i nisu stvar izbora i planiranja.

– Problem je prepoznat i naloženo je Sektoru za ljudske resurse da ubrza i uprosti postupke, ne zahtevanjem suvišnih priloga.

14.Prepoznat  je problem pripadnika granične policije koji su upućeni na izvršenje zadataka u KZB, teren im traje više od 20 dana. Imajući u vidu da dolazi hladno zimsko vreme bilo bi poželjno da se teren vrati  na 15 dana barem dok ne prođe zima.

– Kolege koje su do sada upućivani u KZB već od narednog upućivanja na teren ići će na 15 dana.

15.Da li je u toku izrada nove sistematizacija MUP­ i kada će se otključati za sada zaključana sistematizacija kako bi se izvršilo trajno preraspoređivanje policijskih službenika? Nadamo se da će sindikat biti uključen u izradu sistematizacije po prethodnom dogovoru sa Vama?

– Po izradi kataloga i opisa radnih mesta počeće i izrada nove sistematizacije u kojoj ćemo učestvovati.

16.Kada i da li će se oformiti Komisija za mirno rešavanje sporova?

– Komisija funcioniše u sklopu Vlade R. Srbije, ali za sada nema podnetih zahteva za mirno rešavanje sporova.

17.Nadoknada za dolazak i odlazak sa rada – isplata.

– Pošto su planirana sredstva potrošena Vladi R. Srbije je podnet zahtev za odobrenje dodatnih sredstava sa čime se saglasilo Ministarstvo finansija, te se očekuje u toku sledeće nedelje odobrenje dodatnih sredstava na ime troškova dolaska i odlaska sa rada. Po odobrenju izvršiće se isplata.

Pitanja u vezi Odeljenja za organizovanje ishrane i smeštaja:

– Radno pravni status zaposlenih po ugovoru o obavljanju privremeno-povremenih poslova u budućnosti?

– Isti su u skladu sa zakonom i protrebama, privremeno angažovani i angažovanje će trajati u skladu sa potrebama.

– Otežano i skoro nemoguće funkcionisanje odeljenja usled neredovne nabavke osnovnih sredstava za rad, nedostatka radne snage i dostavnih vozila, kao i nepostavljanja odgovornih lica radi organizovanja rada;

– U vezi sa ovim problemima jedan deo javnih nabavki je u toku i deo će biti pokrenut. Po okončanju će i samo stanje biti poboljšano.

– Selektivna primena isplate dodatka na platu usled neredovnosti u radu: prekovremeni rad, rad u dane praznika, smenski rad (koji nemaju kao fiksni dodatak na platu jer nisu policijski služnenici).

– Kako su navedeni problemi pojedinačni, po dogovoru će se rešavati neposredno sa rukovodiocima organizacionih jedinica.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE

Trenutno ima 10 komentara

 1. Ivan kaže:

  Ne vidim odgovor za rešavanje odeće i obuće radnika kriminalističke policije za 2016 godinu.

  1. administrator kaže:

   odgovor je pod tačkom broj 9.

 2. Ivan kaže:

  Da ne bude kao sa odelom u vreme Jočića,Nikolas….ono ni u cirkusu nije bilo.Moda iz 68’….

 3. Bojana kaže:

  …a da ne pricamo o tome sto su za OSL jedva iskamcene neke borbene patike, koje zene nisu na kraju ni dobile, jer nose male brojeve.I niko se ne pita sta je sa tim sredstvima.

 4. Dak kaže:

  Kad se očekuju troškovi

  1. administrator kaže:

   odgovor vam je u tački broj 17.

 5. zoran kaže:

  Super, obavljen sastanak sa odlicnim pitanjima ali sa sturim odgovorima.Opet izmanipulisani po ko zna koji put.
  Postavljeno pitanje vezano za resavanje stambenih pitanja je odlicno, tragamo za resenjem vec 14 godina, nema kome se nismo obratili , imamo potvrde, i do sada nikome nista…Cekamo uredbe, pravilnike, mislenja od ministarstva gradjevine i tako godinama. zasto nisu rekli koji je zakon u skupstinskoj proceduri zato sto ne postiji…osecamo se kao gradajni drugog reda, mi nemamo pravo na resavanje stambenog pitanja, porodice su nam unistene, jedan deo je vec dugo u penziji. a mi cekamo sta.. neznamo ni sami, i vi koji ste pregovarli koji smo dogovor dobili, nikakav…. nemojte vise nam davati nadu, koje je davno izgubljena..zato sto neko ne radi svoj posao, Da li ste ih pitali koji zakon je u pitanju ni to niste nasli za shodno, sta ste pregovarali.. nemamo reci
  policijska stanica Ruma

 6. Dak kaže:

  Kad tačno se očekuju putni a ne tačka 17 imate li informacije ili ne

 7. dak kaže:

  koji dan treba da budu putni troskovi

 8. Milan kaže:

  Kada će se vršiti isplata prevoza? Milan Niš 18.11.2016g

Nema komentara.

Korisni linkovi