18.01.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
DOBRODOŠLI NA SAJT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

Održan prvi sastanak komisije za solidarnu pomoć u 2018. godini

12. januara 2018.

Dana 11.01.2018.godine Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 10,00 časova, u sastavu: lekar specijalista medicine rada dr Radmila Gajić, policijski savetnik Nataša Đukanović, zamenik načelnika Odeljenja za zarade i beneficije, Vladimir Velkovski samostalni inspektor Odeljenja za finansijko računovodstvene poslove, Nikolić Veselin, predstavnik NSP i predstavnik drugog reprezentativnog sindikata PSS Zoran Andijević i Kalanja Mladen zapisničar i prisutna Andrijana Šljivić načelnik Odeljenja za zarade i beneficije. Komisija je počela sa radom tačno u 10,00 časova.

Na početku sastanka Andrijana Šljivić načelnik Odeljenja za zarade i beneficije rekla je da je u 2017.godini po osnovu rođenja deteta podneto 1630 osnovanih zahteva i da su za sve zahteve urađena rešenja, pet je bilo neosnovanih i 41 zahteva po ovom osnovu je još uvek u radu.

Po osnovu smrti bližeg srodnika 1226 predmeta je podneo i rešenja su urađena, neosnovanih nema i 29 je u radu.

Po osnovu dužih i težih bolesti podneto je 3023 zahteva, doktorska komisija je ustanovila da je 2045 zahteva osnovano, jer se radi o dužim i težim bolestima a 432 neosnovano.

Na današnjem sastanku 17 zahteva po osnovu duže i teže bolesti je odrađeno i utvrđeno da poseduju svu potrebnu dokumentaciju, račune o troškovima lečenja kao i potvrdu iz RFZO da lekove koje su koristili ne plaća RFZO. Ovih 17 rešenja biće urađeno istog dana.

Treba napomenuti, ono što sam kao član komisije ispred NSP više puta skrenuo pažnju komisiji, da su kolege koje su podnele zahtev po osnovu duže i teže bolesti kasno obaveštene da su u obavezi da podnesu račune za troškove lečenja i da većina nije sačuvala račune od januara do novembra 2017.godine.

Komisija je 28.11.2017.godine poslala obaveštenje svima da su u obavezi da podnesu račune, pa se postavlja diskutabilno pitanje da li će sve kolege koji su zaista imali troškove lečenja moći da pronađu račune od januara do novembra 2017.godine

Jedna VAŽNA informacija  za kolege  je da ako u jednom mesecu kupe lekove sačuvaju račun od tih lekova, a u lekarskom izveštaju piše da svih 12 meseci koristi iste lekove ne moraju uzimati račune za svih 12 meseci, već na osnovu izveštaja lekara biće im isplaćeni troškovi za svih 12 meseci.

Želim da napomenem da je komisija na prethodnom sastanku imala jedan zahtev kolege po osnovu duže i teže bolesti, gde je doktor u izveštaju napisao da se bliži srodnik kolege upućuje na lečenje i rehabilitaciju u specijalnu bolnicu. Predstavnik drugog sindikata kao član komisije, tvrdio je da kolega nema pravo na solidarnu pomoć, jer pravilnik ne predviđa rehabilitaciju za bliže srodnike već samo lečenje. Doktorka u komisiji objasnila je da ovde nije reč samo o rehabilitaciji, već i o lečenju i da što se nje tiče on ima pravo na solidarnu pomoć.

Prilikom glasanja predstavnik NSP kao i četiri predstavnika MUP glasali su da se kolegi isplati solidarna pomoć po ovom osnovu, a predstavnik drugog sindikata je bio uzdržan. MALO ČUDNO ZAR NE?

Komisija za solidarnu pomoć nastaviće sa radom.

Član  Predsedništva
Veselin Nikolić

Korisni linkovi