Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Depeša Sektora za ljudske resurse

Depeša Sektora za ljudske resurse 08 broj: 17/20-19 od 19.2.2021. godine kojim se i dalje ostavlja mogućnost svim rukovodiocima da zaposlenim sa hroničnim oboljenjima (dijabetes,teža srčana ili plućna oboljenja ili onkološki bolesnici) i drugim zaposlenima u svim situacijama u kojima na osnovu njihove procene proces rada dozvoljava, omoguće da poslove i zadatke svog radnog mesta obavljaju od kuće, a najduže do 5.3.2021. godine.

 

4297