24.07.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Izveštaj sa sastanka Radne grupe (april)

10. aprila 2017.

Dana 10.04.2017.g sa početkom u 08.30 časova u Palati Srbija održan je redovni mesečni sastanak radne grupe Ministarstva i predstavnika Nezavisnog sindikata policije.

Na današnjem sastanku razmatrana su sledeća pitanja:

1.Dokle se stiglo sa obradom predmeta za solidarnu pomoć podnetih do 02.01.2017 godine i u kom će roku  podnosioci zahteva dobiti pozitivna ili negativna rešenja po istima?

Predlažemo da da Sektor za ljudske resurse izradi instrukciju kako bi
Zaposleni bili upoznati šta treba da sadržati zahtev za solidarnu pomoć ako ga podnose po Zakonu o policiji,  kao i šta treba sadržati ako ga podnose po čl.43.PKU za državne organe.

Komisija za dodelu solidarne pomoći iz objektivnih razloga nije mogla da se sastane tako da još uvek nisu obrađeni svi zahtevi za solidarnu pomoć iz 2016.godine ali će komisija u toku ove nedelje krenuti sa radom kojom prilikom će doneti rešenja i ista će biti uručena zaposlenima.

U vezi načina podnošenja zahteva i potrebne dokumentacije Sektor za ljudske resurse je dostavio svim organizacionim jedinicama instruktivnu depešu br. 46/2016 od 04.12.2016. godine koja je još uvek na snazi.

 

2.Kada će početi primena Pravilnika o opremanju i oznakama policijskih službenika i kada se može očekivati nabavka opreme za kriminalističku  policiju, IJP, Graničnu policiju Žandarmeriju i dr?

Predstavnici Radne grupe su izjavili da su javne nabavke u toku i očekuju se prve isporuke pojedinih delova opreme krajem prve polovine 2017.godine.

 

3.Kada će doći do realizacije nabavke patrolnih službenih vozila i kada se  može očekivati isporuka istih područnim policijskim upravama?

Odgovoreno nam je da su javne nabavke u toku i da se očekuju isporuke vozila krajem prve polovine 2017.godine.

 

4.Često se dešava da su elektronske zdravstvene knjižice zaposlenih u MUP- a, neispravne, pa čak ni potvrde koje se dobijaju iz zdravstvenog fonda kao zamena jer nisu unete u sistem. Da li je moguće da se na drugi način reše ovi  problemi tako što će zdravstvene ustanove dobiti  obaveštenje koga da pozovu i provere da li je neko radnik MUP-a  i da li je pokriven osiguranjem ako pružanje medicinke pomoći  zahteva hitnost u postupanju.

Dobijen je odgovor da je MUP učinio sve što je bilo potrebno da elektronske zdravstvene knjižice profunkcionišu te je sve ostalo u nadležnosti PIO fonda.

 

5.Zašto nije realizovano, najavljeno, nagrađivanje svih radnika na upravnim poslovima, kao u drugih angažovanih na tim poslovima za mesec decembar 2016.godine, mimo ustanovljene kvote od 5% od broja zaposleni koje je u nadležnosti načelnika PU?

Naime svedoci smo činjenice da je poslednjih par meseci, posebno decembar 2016 bio neverovatan pritisak građana za zamenu ličnih dokumenata zbog isteka važnosti starih obrazaca. U tom smislu od strane Direkcije policije i Uprave za upravne poslove svim policijskim upravama, naložen je rad u dve smene svih sedam dana u nedelji uz dodatno angažovanje i zaposlenih po drugim linijama rada u cilju izlaženja u susret građanima za zamenu ličnih dokumenata. Nesporna je činjenica da se i dalje radi u istom režimu, krajnjim naporima i zalaganjem zaposlenih. Zbog izuzetnog zalaganja i prevelikog obima posla koji je uspešno rešen i rešava se i dalje u januaru su od strane Uprave za upravne poslove zatraženi spiskovi zaposlenih angažovanih na tim poslovima kako bi svi bili nagrađeni uvećanjem koeficijenta plate za mesec decembar 2016.godine. Spiskovi su uredno i blagovremeno dostavljeni mejlom Upravi za upravne poslove, ali do realizacije nije došlo. Nezvanično, ispada da je od strane MUPa selektivno došlo do nagrađivanja u nekim da li u sedištu MUPa u samoj Upravi ili u nekim policijskim upravama.

Radna grupa nam je odgovorila da se nagrađivanje po upravama vrši do kvote od 5% od ukupnog broja zaposlenih i samo u okviru toga se može vršiti nagrađivanje.

 

6.Predlažemo da Direkcija policije instruktivnom depešom naloži  da se   pripadnici  IJP  oslobode postupanja po naredbama sudova i da se  sve naredbe u radu prezaduže na druge zaposlene?

U proteklih godinu dana, nastankom migrantske krize povećao se i broj angažovanja IJP. S obzirom da IJP sačinjavaju radnici policije i saobraćajne policije javljaju se izvesni problemi u funkcionisanju policijskih, odnosno saobraćajnih policijskih ispostava.U protkelom vremenskom periodu naročito se pojavio problem kod policijskih službenika koji rade na postupanju po  nardbama sudova.

Policijski službenici, pripadnici IJP, ,veliki broj njih, na zaduženju ima i po nekoliko stotina naredbi suda. Odlaskom na angažovanje iste se ne realizuju, a rokovi za realizaciju teku i često se događa da naredbe zastare.

Smatramo da je ovo nephodno uraditi kako zbog nemogućnosti da pripadnici IJP fizički ovaj posao urade tako i zbog mogućnosti zastarevanja koja povlači disciplinsku odgovornost  i štetu za budžet RS.

Odgovoreno je da je zaduživanje u nadležnosti starešina i oni moraju imati obzira prilikom dodele zadataka izvršiocima, odnosno oni procenjuju koliko se neko može optereti odrećenim poslom.

 

7.U kojoj je fazi proces koji se odvija u vezi  odmarališta Promenada – Vrnjačka Banja i Narcis – Zlatibor, obzirom da je 1.decembra 2016 godine,  upućen dopis  Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije kojim  se  MUP odriče prava na korišćenje istih i da se traže drugi korisnici uz napomenu da su odbornici na skupštini  SO Vrnjačka Banja doneli odluku o preuzimanju odmarališta Promenada  od direkcije za imovinu RS?

Da li će doći do normalizacije u snabdevanju osnovnih namirnica za rad, objekata Odeljenja za ishranu i smeštaj (odmarališta i restorana) u narednom periodu?  U uslovima nestašica osnovnih namirnica je gotovo nemoguće funkcionisati, što se odražava na kvalitet usluga koje se pružaju i dovodi do nezadovoljstva korisnika.

MUP RS u saradnji sa Direkcijom za imovinu RS i dalje razmatra mogućnost boljeg iskorišćenja kapaciteta i popunjenosti odmarališta Promenada i Narcis ali je sve još uvek u fazi razmatranja.

Preduzeti su koraci ka potpunoj  normalizaciji uslova za normalno poslovanje i neki tenderi su već u završnoj fazi. Očekuje se potpuna normalizacija snabdevanja u toku narednog meseca.

 

8.Da li su rukovodioci u MUP-a obučeni za primenu Pravilnika o ocenjivanju obzirom da je stupio na snagu 14.03.2017 godine (oblast koju regulišu ljudski resursi) imajući u vidu da novi način ocenjivanja podrazumeva primenu novih standarda i kriterijuma već od juna 2017 godine.

Dobili smo odgovor da je nekim rukovodiocima obuka završena a nekima je obuka pri kraju, odnosno da će na vreme svi biti obučeni kako bi primenili Pravilnik o ocenjivanju zaposlenih.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE
zamenik predsednika IO
Aleksandar Simić

Korisni linkovi