14.11.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (jul 2016.)

11. jula 2016.

Dana 11.07.2016. godine,  sa početkom u 08.00 časova u prostorijama MUP-a (sala Most) održan je redovni mesečni sastanak radne grupe Ministarstva i predstavnika Nezavisnog sindikata policije koga su predstavljali: Predsedavajući Predsedništva Velimir Lukić,  član Predsedništva Darko Stojković, Predsednik IO Velimir Barbulov i član Izvršnog odbora Miroslav Savić
logo25
Sastanak je otvorio Sekretar MUP-a, gospodin Milorad Todorović koji je pozdravio prisutne i otpočeo sastanak

1. Kada će biti usvojene dogovorene izmene „Pravilnika o načinu nošenja uniforme, oznaka, službene značke, službene legitimacije i službenog oružja“ i početi primena u praksi u delu koji se odnosi na ovlašćena službena lica koji svoj svakodnevni rad i službene zadatke obavljaju u civilnim odelima (vaučeri za kupovinu odela, službena futrola i torbica, zaštitna oprema i dr).

 – Radna grupa je još prošle godine završila izradu predloga Pravilnika, kao i Uredbe koju treba da usvoji Vlada, usklađenu sa novim Zakonom o policiji. Ostalo je još da se izvrše poslednje konsultacije oko detalja pravilnika, kako bi nakon formiranje Vlade bio i usvojen. Takođe, navedeno da UKP nije bila preterano zainteresovana da se izrada pravilnika u delu koji se odnosi na neuniformisane policijske službenike što pre reši. Mi kao sindikat nismo zadovoljni dinamikom usvajanja pravilnika, jer postoji mogućnost da se zakasni sa usvajanjem pravilnika, što bi direktno uticalo na formiranje budžeta MUP za sledeću godinu, a samim tim i opremanje neuniformisanih policijskih službenika. U vezi ovoga nismo zadovoljni realizacijim, jer je upravo i zato krajem prošle godine bio usvojen Predlog pravilnika da bi i bio obuhvaćen Budžetom za 2016.godinu.

2. Zašto se rad policijskih službenika van mesta i opštine rada i dalje smatra samo službenim putovanjem, a ne izvršenje službenog zadatka i samim tim se tako i isplaćuje na osnovu naloga za službeno putovanje kao obična dnevnica. Pošto su isti upućeni i radno angažovani na izvršenju službenog zadatka na terenu, van mesta i opštine rada trebali bi i da ostvare pravo posebnu naknadu kao i drugi policijski službenici u skladu sa Odlukom o utvrđivanju specifičnih područja na kojima zaposleni u MUP rade pod otežanim terenskim uslovima. Da li je manje otežan rad na terenu van mesta rada operativaca na po pitanju suzbijanja kriminala, ili sprovodnička delatnost, gde su i jedni i drugi suočeni sa kriminalcima, koji su potencijalno rizičniji za rad, nego rad po poslovima migracije i migranata.

– Na ovo pitanje odgovoreno nam je da rešenje ovog problema trenutno nije moguće izmenom postojeće Odluke. Problem će biti rešen izradom novog Pravilnika o platama gde će sindikat uzeti učešće u radu i insistirati da se nasuprot pojmu službeni put i uvede pojam upućivanje na izvršenje službenog zadatka i kao takva norma i plati kao i rad definisan Odlukom o utvrđivanju specifičnih područja na kojima zaposleni u MUP rade pod otežanim terenskim uslovima. Mi nismo zadovoljni odgovorom, jer smatramo je problem već mogao biti rešen izmenom postojeće Odluke.

3. Kada će biti formirane i kada će početi rad radne grupe za koje smo imenovali predstavnike i dostavili Vam spisak na osnovu dopisa Sekretarijata MUPa od 06.05.2016.godine.

– Na ovo pitanje sekretar MUPa Milorad Todorović je rekao da su dobili predloge za članove komisija i da će se narednih dana ministar doneti rešenja nakjon čega će biti formirane radne grupe za izradu pravilnika i podzakonskih akata.

U svakom slučaju sva tri pitanja su povezana i vezana su za formiranje radnih grupa čiji je osnovni zadatak izrada predloga Pravilnika u skladu sa Zakonom o policiji. Skoro je prošlo šest meseci od stupanja na snagu Zakona o policiji, a još uvek se ne nazire kraj izrade predloga podzakonskih akata.

MS/VB

Predsedavajući Predsedništva
Velimir Lukić

 

Korisni linkovi