22.11.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (septembar 2016.)

12. septembra 2016.

Dana 12.09.2016.g sa početkom u 08.00 časova u Palati Srbija održan je redovni mesečni sastanak predstavnika Kabineta Ministra i Direkcije policije, koje je predvodio državni sekretar Miroslav Miličković i predstavnika Nezavisnog sindikata policije (Velimir Lukić predsedavajući Predsedništva, Milan Marković član Predsedništva i Velimir Barbulov predsednik IO).
logo25
Na današnjem sastanku razmatrano su sledeća pitanja:

Kako je 26.07.2016.godine od strane ministra doneta nova Odluka o utvrđivanju specifičnih područja na kojima zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova rade pod otežanim terenskim uslovima i depeša na osnovu iste od 01.08.2016.godine koja u suprotnosti sa dosadašnjom primenom Odluke, bez prava na nadoknadu ostale su kolege čije je mesto rada na specifičnim prostorima i pored planskog angažovanja na konkretnim zadacima u vezi migrantske krize. Dogovoreno je da se izvrši korekcija jer je i dalje stav ministra da sve kolege koje po planu, a ne u okviru redovnih i svakodnevnih aktirvnosti, rade na problemu rešavanja migrantske krize ostvare i dobiju posebnu nadoknadu u trenutnom iznosu od 1800,00 dinara, bez obzira na mesto rada i sedište organizacione jedinice.

Drugi problem je nejednak pristup u upućivanju kolega na rad u KZB u odnosu na broj dana na koji se upućuju, 15 ili 21 dan. Problem je trenutno sa kolegama iz granične policije koji se za razliku od drugih policijskih službenika upućuju na 21 dan. Stav granične policije je da trenutno nemaju dovoljan broj ljudstva da bi se pravile kraće smene od 21 dana. Nastojaće da se tokom zimskog perioda skrate smene zbog dodatno otežanih uslova i specifičnosti rada na 15 dana, što je ujedno i naš zahtev. Od predstavnika ministarstva dobili smo uveravanje da se uveliko radi na poboljšanju uslova rada i života na terenu, prvenstveno na ugroženim graničnim područjima.

U daljem razgovoru razmotreno je još nekoliko tema. Ukazali smo na neujednačenu praksu prilikom angažovanja policijskih službenika po posebnim zadacima (PZ) jer se isto kao
šifra ne iskazuje na rednoj listi te je istu neophodno ručno evidentirati. Neujednačenom praksom uočeno je da se manjim delom ne evidentiraju sve prinadležnosti ineredovnosti u vezi samog radnog vremena. Naime iskazuje se samo kao 8 časova, bez obzira na vreme provedeno u radu, koje je nečesto i više od 10 časova, kao i noću… Uprava policije preuzela je odgovornost na sebe da ujednači praksu i da se svim policijskim službenicima moraju evidentirati sve prinadležnosti iz rada, bez obzira da li je redovan rad ili poseban zadatak.

U vezi solidarne pomoći izvešteni smo da se nagomilao veći broj zahteva, ali da se intenzivno radi na izradi pravilnika u cilju rešavanja podnetih zahteva. Od strane Sekretarijata dobili smo uveravanje da će nam u sledećih par dana biti dostavljen usaglašeni tekst pravilnika. Podsećamo da smo kao sindikat uložili primedbe na predloženi nacrt pravilnika i očekujemo što skorije usaglašavanje i primenu.

VB

U Beograd, 12.09.2016.godine
Predsedavajući Predsedništva
Velimir Lukić

Korisni linkovi