19.09.2018

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
DOBRODOŠLI NA SAJT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

Godišnji intervju sa predsedavajućim NSP Velimirom Lukićem

2. februara 2017.

Nezavisni sindikat policije je prošle godine obeležio 25 godina postojanja. Možda najbolji poklon za ovako veliki jubilej je nedavno objavljen podatak da smo jedini sindikat čiji je broj članova u 2016. porastao. Naši funkcioneri su bili prilično aktivni na svim poljima uspešno rešavajući veliki broj zadataka koji je bio u njihovom domenu a novopridošli članovi su to očigledno prepoznali poklonivši nam poverenje.

Ovaj intervju ima za cilj da bolje upozna članove kao i one koji to tek nameravaju da postanu sa radom sindikata. Verujemo da je važno navesti šta je sve urađeno za godinu dana ne samo zbog transparentnosti koja je bitna za ovakvu organizaciju nego i zbog raznih nedoumica i neupućenosti koje su prisutne kod određenog broja članova u vezi pojedinih tema.

Da bi smo dobili što relevantnije odgovore na ovu temu, razgovarali smo sa prvim čovekom sindikata predsedavajućim predsedništva Velimirom Lukićem, koji je nesumnjivo najaktivniji i najupućeniji u sindikalne aktivnosti.

Analiza rizika i isplata jednokratne pomoći od 10.000 dinara su dve najčešće pominjane teme među zaposlenima u prethodnoj godini. Predstavnicima našeg sindikata je 10. novembra na sastanku u Kabinetu ministra rečeno da tzv „Analize rizika 2“ neće biti ali ni pomenute pomoći 

– MUP je formirao Sektor analize rizika jer je Vlada donela odluku da u našem ministarstvu može biti najviše 42.850 zaposlenih, a u trenutku donošenja odluke imali smo više od 44.500 radnika ministarstva. Taj problem je rešen tako što su svim zaposlenima ponuđene otpremnine za odlazak iz MUP-a kroz redovno penzionisanje i odlazak u invalidsku penziju. Na taj način smo došli do brojke od oko 42.500 radnika i time rešili pitanje viška zaposlenih i automatski bojazan od otpuštanja.

Što se tiče jednokratne pomoći ona je obećana u periodu kada se planiralo povećanje plata za 2-3 posto. Vlada je kasnije odlučila da povećanje zarada bude 5% i zbog toga je odustala od jednokratne pomoći. Istina je da 10.000 dinara zvuči primamljivo ali je prostom matematikom jasno da razlika od prvobitno najavljenog povećanja od 2-3% i konačnih 5% relativno brzo kompezuje 10.000 dinara, tj. jasno je da je trajno povećanje na duže staze isplativije rešenje. Uostalom ako se dobro sećam i rezultati ankete na našem sajtu su pokazali da je preko 80% kolega bilo zadovoljno ovakvim ishodom.

Novi Zakon o policiji stupio je na snagu u februaru 2016. godine. Mnogi su bili nezadovoljni tvrdeći da je prethodni zakon bio povoljniji po zaposlene 

– Mi smo kao sindikat učestvovali u izradi nacrta i predloga novog Zakona o policiji koji je nakon toga prosleđen Narodnoj skupštini na usvajanje. Podsećam naše članove da smo nakon usvajanja imali primedbe na pojedine članove i da smo odmah reagovali i dali novousvojeni zakon Ustavnom sudu na ocenu ustavnosti.

U pitanju su bila tri člana. Prvi i možda najbitniji je čl.172 kojim se utvrđuju posebni uslovi za prestanak radnog odnosa. Da bi našim članovima bilo jasnije o čemu se radi, podsećam da je sporni član zakona značio da je samo podnošenje krivične prijave – pokretanje krivičnog postupka, osnov za prestanak radnog odnosa! Rukovodstvo našeg sindikata je u pregovorima sa ministrom uspelo da i pre oglašavanja Ustavnog suda navedeni član stavi van snage.

Primedbe smo imali i na član 189 koji reguliše prava na naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada. Tu je problem bio što navedeni  član reguliše naknadu troškova prevoza samo na teritoriji opštine i sa ograničenim iznosom do 20% prosečne zarade. Na našu inicijativu sporni član se ne primenjuje do danas.

Treći sporni je član 170 kojim je regulisan način na ostvarivanje prava na štrajk policijskih službenika. Ni za njega kao ni prethodna dva koja sam naveo, Ustavni sud se do danas nije izjasnio tako da su trenutno praktično neprimenjivi.

Morao bih da naglasim da ovaj zakon ima i pozitivnih stavki. Po usvajanju novog Zakona o policiji u dogovoru sa poslodavcem dobili smo pravo da učestvujemo u izradi svih pravilnika koji proizilaze iz zakona (pravilnik o pripravnosti, pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova, pravilnik o primeni policijskih ovlašćenja, pravilnik o organizaciji i delokrug specijalnih i posebnih jedinica policije…). Kao pozitivnu stavku istakao bih i karijerni sistem napredovanja.  Novim pravilnikom precizirano je kako se na regularan i transparentan način napreduje u službi za razliku od dosadašnje prakse po kojoj su šansu za napredak dobijali oni sa „preporukama“.

Takođe bih izdvojio kao pozitivu činjenicu da će se policijski službenici ocenjivati dva puta godišnje, prvi put posle 6 meseci gde će rukovodioci imati obavezu da detaljno i sugestivno navedu zašto je policijski službenik dobio određenu ocenu. Dodao bih i to da će se ocenjivati mnogo više oblasti nego što je do sada bio slučaj. U svakom slučaju smatram da je ovaj zakon reformski i da ima više pozitivnih nego negativnih stavki.

Pomenuo bih još da smo dogovorili sa poslodavcem izmenu svih spornih članova Zakona o policiji koji će se obaviti u ovoj godini.

Predsedavajući Predsedništva NSP Velimir Lukić

Postoje primedbe da se pojedini važeći propisi ne sprovode na delu

– Imajući u vidu da su zakon i važeći propisi obavezujući za sve zaposlene u ministarstvu smatram da je to dovoljan preduslov da se u velikoj većini slučajeva primenjuju na delu. Nažalost postoje pojedinačni slučajevi gde se to ne čini što iz neznanja što iz namere pojedinaca ali je uloga sindikata da prati i ukazuje na takve slučajeve što i radimo.

Primer u 2016. godini je samovolja pojedinih rukovodilaca koji su za mizerne propuste radnika donosili rešenja o privremenom udaljenju sa posla. Nezavisni sindikat policije je intervenisao u više navrata i uspeo da poništi navedena rešenja. To su očigledni primeri u kojima se jasno vidi koliko je bitna uloga sindikata u zastupanju interesa svojih članova.

Novim pravilnikom precizirano je kako se na regularan i transparentan način napreduje u službi

 

Ako se zakoni i propisi u većini slučajeva primenjuju otkud onda tolike tužbe prema MUP-u za neprimenu propisa koje zaposleni skoro po pravilu dobijaju i time prilično opterećuju budžet MUP-a? Nedavno je dnevni list Politika objavio da su prinudne naplate od MUP-a u 2016. godini iznosile 1.6 milijardi dinara!

– Pre svega bih napomenuo da su u pitanju tužbe iz ranijeg perioda stare i po 10 godina. Ipak, mi smo kao sindikat neprestano tražili vansudsko poravnjanje kako bi se bar izbegle kamate i sudski troškovi ali nažalost poslodavac do sada nije imao sluha na naše apele. Često su u pitanju propusti zbog lošeg tumačenja propisa od strane rukovodilaca i zato verujemo da bi se i uvođenjem individualne odgovornosti, kao dodatne mere, broj tužbi u velikoj meri smanjio. Nedopustivo je da npr. rukovodilac tera zaposlenog na prekovremeni rad a da posle zbog takve neodgovornosti pojedinca ceh plaćamo svi u ministarstvu na ovaj ili onaj način!

Ovim putem se ogroman novac odliva iz MUP-a a sa druge strane imamo problema u nedostatku finansija za osnovna sredstva za rad!? NSP će i ubuduće insistirati da se ovakvi slučajevi rešavaju preko Komisije za mirno rešanje sporova u ministarstvu jer, kako sam već rekao, time bi bar izbegli plaćanja kamata i sudskih troškova.

Novina u prethodnoj godini je i finansijski deo aneksa PKU

– Što se tiče finansija najbitnija stavka je isplata solidarne pomoći. Podsećanja radi NSP je u 2015. godini potpisao aneks PKU koji je stupio na snagu u avgustu mesecu s tim što se sve finansijske prinadležnosti primenjuju od 01.januara 2016. Na taj korak smo se odlučili jer se sva finansijska davanja određuju budžetom za narednu godinu.

Novina u odnosu na prethodni period  je ta što sada imamo isplatu pomoći po dužoj ili težoj bolesti zaposlenog ili članova njegove porodice, pokriće za nabavku lekova, pomoć prilikom teže invalidnosti, zdravstvene rehabilitacije, pomoć prilikom smrtnih slučajeva, rođenja deteta a obezbeđena je i mesečna stipendija za školovanje dece kolega koji poginu na radnom mestu. (čl 43. PKU)

Naglasio bih da su u pitanju ozbiljna sredstva. Primer je rođenje deteta za šta se do sada isplaćivalo 45.000 dinara, za smrtni slučaj oko 50.000 dinara, lečenja do 135.000 dinara … Mogu biti prilično zadovoljan jer je pomoć dobilo oko 3.000 naših kolega!

Bilo je i nezadovoljstva zbog novogodišnjih paketića deci zaposlenih koji nisu dati s’obzirom da Zakonom o budžetu to nije dozvoljeno. Nadamo se da ćemo u narednom periodu uspeti i ovu stavku da realizujemo.

Verujemo da bi se uvođenjem individualne odgovornosti broj tužbi u velikoj meri smanjio

 

Jedan broj kolega još uvek nije dobio odgovor u vezi podnetih zahteva za isplatu solidarne pomoći iz 2016. godine? 

– Sve kolege koje su podnele zahtev moraju dobiti odgovore bilo negativne bilo pozitivne. Naš stav je da svima koji su uredno podneli dokumentaciju do 31.12.2016. solidarna pomoć mora isplatiti.

Da li imate saznanja u vezi povećanja dnevnica i naknada za rad u otežanim uslovima u 2017. godini?

– NSP je uspeo prošle godine da ubedi poslodavca da naknadu za rad u otežanim uslovima poveća sa 1.500 na 1.800 dinara a i dalje radimo na tome da se nastavi sa povećanjima. Takođe neprestano insistiramo da se i praktično simbolična dnevnica od 150 dinara uveća i za sada imamo uveravanja da će do toga doći u bliskoj budućnosti.

Veći broj članova se žali na poslodavca jer im ne dostavlja platni listić iako je dužan da to čini

– Nakon prijava naših članova da MUP ne dostavlja platne listiće, ukazali smo poslodavcu da je to njegova zakonska obaveza i predložili smo kao jeftinije i efikasnije rešenje od dosadašnje prakse da dostavljanje listića bude u elektronskoj formi. Time bi rešili i pitanje zaštite podataka o ličnosti .

I prethodne kao i ranijih godina nastavio se trend napada na policijske službenike. Najnoviji je napad na pripadnika žandarmerije i njegovu suprugu u Novom Sadu

Prošle godine je bilo oko 2.000 napada na policijske službenike. Određeno je više desetina policijskih zadržavanja od 48 sati dok je cifra u kojima se određivalo do 30 dana zadržavanja simbolična. Posebno je poražavajuća činjenica da se posle svega izgrednicima izriču male kazne za takva dela.

Nakon nemilog događaja u Novom Sadu kada je prebijen naš kolega, NSP je tražio hitan sastanak sa predstavnicima ministarstva pravde na kome će prisustvovati i ministar unutrašnjih poslova. Jedina tema će biti pooštravanje kaznene politike u ovakvim slučajevima jer drugog rešenja ne vidimo a ne želimo više da izigravamo mete za obesne pojedince kojih je sve više.

Žandarm Boris Jevrosimov nakon napada

U 2016. godini zabeleženo oko 2.000 napada na policijske službenike

Ministar je najavio za 2017. godinu značajniju nabavku opreme i sredstava za rad

– Nakon stalnog pritiska na poslodavca da se završi sa opremanjem policijskih službenika koje je započeto pretprošle godine na red su došli žandarmerija, granična policija, IJP, UKP, JZO…  naglasio bih da opremanje ovih jedinica neće biti simbolično nego će biti isporučene kompletno nove uniforme sa zaštitnom opremom. Nama je kao sindikatu veoma interesantan podatak da će policajci dobiti zaštitnu opremu koja će im omogućiti bezbednije obavljanje zadataka. Jasno je da je to jedan od načina koji će pomoći da se broj napada na policajce o kome smo malopre pričali u solidnoj meri smanji.

Dobra vest je da ćemo napokon dobiti značajniji kontigent patrolnih vozila za obavljanje službenih zadataka (predviđeno je za 2017. godinu 1.200 patrolnih vozila)

50 novih vozila MUP-a

Da li je prepoznat problem policijskih službenika kojima je oružje ili oprema na lično zaduženje ostala na KIM?

–  Ovaj problem nije rešavan godinama ali u 2016. godini nakon više sastanaka sa radnom grupom ministarstva zauzet je stav da se neće utvrđivati materijalna odgovornost i da svi policijski službenici mogu da ostvare pravo na penziju i otpremninu.

Na našem sajtu smo imali i anketu u kojoj se više od 95% posetilaca izjasnilo da nemamo dovoljan broj zaposlenih policijskih službenika

– Slažem se da u MUP-u nema dovoljno policijskih službenika ali očekuje se novo zapošljavanje oko 400 svršenih policijskih službenika početkom 2017. godine (12 i 13 klasa COPO), dok je prijem u 2017. godini bio raspisan za određene policijske uprave što će malo poboljšati stanje.

Nezavisni sindikat policije je ove godine osnovao desetine novih sindikalnih grupa širom Srbije 

Jedini smo sindikat kome je broj članova porastao. Napomenuo bih da je posle kratkotrajne stagnacije po pitanju broja članova sindikata u poslednje vreme došlo do značajnijeg povećanja članstva. To potvrđuje i zvanična statistika i broj novoosnovanih sindikalnih grupa koja pokazuje da je NSP jedini kome je broj članova porastao.

Osnovali smo nove SG u Beogradu, Novom Pazaru, Kragujevcu, Uvcu, Tutinu, Ubu, Loznici… Takođe smo otvorili i nove kancelarije u Nišu, Priboju, Kuli, Kraljevu, Boru, Novom Pazaru, kao i više kancelarija u Beogradu… Zamolio bih kolege da mi ne zamere što ovom prilikom nisam spomenuo sve osnovane SG jer u NSP trenutno deluje preko 300 SG.

Prošlog maja otvorena kancelarija NSP u bazi Žandarmerije u Rakovici 

U prošlosti smo imali probleme u saradnji sa poslodavcem. Nije u pitanju bio samo sukob mišljenja nego i je i sam sindikalizam u MUP-u bio nepoželjan. Čini se da je danas taj odnos prilično bolji?  

Verujem da smo se kao reprezentativni sindikat izborili za poštovanje i status ravnopravnog partnera poslodavcu što se može videti kroz angažovanje naših aktivista u izradi svih podzakonskih akata koje donosi poslodavac. Svakog desetog u mesecu održavaju se zvanični sastanci sa predstavnicima poslodavca na kojima se rešavaju problemi zaposlenih a u 2016. godini pored više sastanaka sa ministrom Stefanovićem imali smo prilike da razgovaramo i sa predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem… Ovi podaci su možda dovoljan pokazatelj da smo u dobrom odnosu sa poslodavcem i da  uživamo status ravnopravnog partnera kako sam već rekao.

Pojedinci nam zameraju na takvom statusu i tvrde da smo u odnosu na raniji period otišli u drugu krajnost, verujući da smo nemoćni da bilo šta ozbiljnije rešimo i da praktično samo statiramo u celoj priči

Podsećam da prvih deset godina nismo bili ni priznati, praktično nam je zabranjeno delovanje. Kasnije su ti odnosi sa poslodavcem bili bolji ali je itekako bilo problema pogotovo na lokalnom nivou. Bilo je pretnji i ucena velikom broju naših aktivista. Mnogi nisu smeli da ni da se izjasne kao članovi sindikata a zamislite u kakvoj su tek poziciji bili funkcioneri koji su morali da se bave poslom za koje su ih članovi izabrali!?

Pojedina pitanja koja smo rešili u poslednje vreme za stolom, nekada smo rešavali ili bar pokušavali da rešimo štrajkovima jer drugog načina nije bilo, tačnije poslodavac nije imao sluha za situaciju u kojoj smo se nalazili. Recite mi šta je bolje ulica ili pregovori?

Treba imati u vidu i činjenicu da na određen broj problema ne možemo nikako da utičemo jer jednostavno nemamo zakonsku podlogu za tako nešto. Ali zato gde god možemo i imamo pravo sarađujemo ravnopravno sa poslodavcem, kako sam već rekao, i ne vidim razlog šta je tu loše ako je problem time rešen.

25.jula 2016. proslavljen je 25. rođendan NSP

Velika čast a još i veća odgovornost je biti predsedavajući predsedništva koja je proslavila 25 godina postojanja. Biću  slobodan da uporedim našu organizaciju sa drugim sindikalnim organizacijama u MUP-u i van njega gde samo činjenica da delujemo četvrt veka uz stalni uspon, dovoljno govori o kakvoj se ozbiljnoj organizaciji radi.

Ministar Stefanović na proslavi 25. rođendana NSP

Osvrnuo bih se na malopređašnju temu gde sam rekao da su naši osnivači prvih 10 godina praktično radili u ilegali gde je njihov rad bio zabranjivan. Gde je danas NSP pored ostalog pokazuje i činjenica da smo na prošlogodišnjoj proslavi velikog jubileja ugostili ministra i visoke funkcionere MUP-a. Naše gostoprimstvo i uopšte dobar odnos sa poslodavcem ne znači da smo slabi niti da sedimo skrštenih ruku i čekamo direktive iz kabineta.

Poruka članovima NSP i onima koji eventualno razmišljaju da se učlane

– Želeo bih ovom prilikom pre svega da se zahvalim članovima koji su nam ostali privrženi do sada. Mi smo jedini sindikat kome je članstvo povećano prošle godine. Jasno je da su kolege prepoznale naše zalaganje za opšte dobro i da nije slučajno što su i pored raznih problema i nekada opravdanih kritika ostali su u Nezavisnom sindikatu policije.

Što se tiče onih koji razmišljaju da se učlane, možda će im odgovori na današnja pitanja najbolje pokazati šta i koliko radimo iako je to samo deo priče. Nismo pomenuli rad Humanitarnog fonda koji pomaže članovima i njihovim porodicama. Tu je i pitanje socijalizacije koje ne treba zanemariti a na koje sindikat posebno obraća pažnju.

Više 600 kolega je učestvovalo na 5. sportskim igrama NSP – Tara 2016

Dobar odnos sa poslodavcem ne znači da smo slabi niti da sedimo skrštenih ruku i čekamo direktive iz kabineta

Tokom cele godine organizujemo veliki broj manifestacija na kojima članovi imaju priliku da se druže i bolje upoznaju. Kao kruna takvih događaja su sportske igre u organizaciji Centrale sindikata na koje smo posebno ponosni a na kojima učestvuje više stotina članova širom Srbije.

Zato pozivam sve kolege da nam se pridruže i da zajedno gradimo bolji status za svakog radnika MUP-a.

Odbor za medije i marketing NSP
Petar Radojičić
Branislav Jovanović

Trenutno ima 10 komentara

 1. Zoran kaže:

  Pa da li je normalno da smo 30 godina u skoli i da stalno imamo ispite i da nas ispituju kao da smo sa iq 25 pa nije bilo malo jednom godisnje negi sada dvaput godisnje ispitivanje. Lepo ste se izborili za policajce Vi iz sindikata, a pogotovo za uniforme koje nisu za nista,pa fto privatno ima tri puta kvalitetnije uniforme, a cipele se sve iscepale, pa jos duboke. Pa da li je neko normalan da je dao da policajci nose duboke cipele i na 45 s i na _20s u toku cele godine. Pa to je teska bolest. Trebas biti pametan u fulu da das ovakve cipelke cele godine za nosenje. Uniforma je 0+0 =0.Ja neznam da li zelite da ugasite ili isterate sto vise policajca pa zaostravate mere raznih oblika. Mozda treba jos manje da nas bude, ili EU to trazi. Vi iz sindikata ocito ne radite nista za uniformu jer ova je nikakva, kvalitet nula, a ovlascenja nikad losija. To sto vi pricate da je bolje svakim donosenjem novog zakona o policiji sve je gore za nas. Ukinuli ste cl. 17 u zakonu o jrm za pse kako se vode i sada svaki drugi ima psa i vodi ga bez povodnikai korpe po gradu i parkovima. Ja sa duzi staz vam kazem da nikad za policajca nihe bilo teze i gore.

  1. administrator kaže:

   Propise izglasavaju poslanici R.Srbije a ne sindikat. Nekoliko članova novog Zakona o policiji dali smo na ocenu ustavnosti ali nažalost i nakon godinu dana još uvek nemamo odgovor.

   1. Zoran kaže:

    Ako ste najveci sindikat i imate jake veze sa ministrom a on upoznat sa situacijom a iz iste stranke kao i premijer mozda i moze da se neki clan zakona neusvoji tacnije ide u korist policajcai usvoji se.Ocito nezna se ko je ko u ovoj zemlji a policajac vise nije policajac..

    1. administrator kaže:

     U vezi spornih članova Zakona o policiji dogovoreno je sa ministrom da se isti neprimenjuju dok se Ustavni sud ne izjasni po našoj žalbi.

     1. Nesa kaže:

      Kakav Ustavni sud. Zasto je moralo doci do ustavnog suda. Nego NSP-Poslodavac: Tante za kukuriku! Ako se borite za radnike, sto rece Zoran, moglo je to i pre da se sredi, znaci, kada ta borba (dogovor) ne ide, onda ulica. Bar NSP-e nije to strano?

 2. administrator kaže:

  Dokle god može da se vodi borba u institucijama države sindikat ne treba da poziva da se izlazi na ulicu, tako radi većina sindikata u Srbiji pa i mi, zato smo mi i predali sporne članove zakona na ocenu ustavnosti a sa ministrom se dogovorili da iste do daljnjeg neprimenjuje. Obzirom da poslodavac sarađuje nema potrebe za protestima.

 3. Zoran kaže:

  ljudi ovakološa uniforma samo smeta policijskim službenicima, cokule na +45 i na -20 pa unifomrma za leto i zimu ovakva pa gde to im sa nekim veličinama nedaj bože.Daju je na kašiče.Sve se cipele iscepale, pantalone izbledele i košulje, kačketi izvledeli, pa zar ima neko u MUP-u da oceni da ovo nije uniforma za policiju.Nikad gora nikad lošija,a vi kao sindikad ako imate sastanke sa ministrom a inače nenosite uniforme kao što i nenosite baš vas one toliko i ne pogađaju.Ali nas koji je n8simo ima od mene ocenu nula.zašto ste dozvolili i niste reagovali na starosnu godinu za odlazak u penziju šta svake druge gpdine oni će povećavati starosnu gosinu za penziju, pa šta će mi benificija.Ako je tako što nepovećaju plate za ono koliko košta. benificija.Sad je odlazak na 55 gos,. a usvoji će na 58 i tako svake dve tri godine povećanje dok ne dođemo do 65. pa šta vi radite, pa nikas gore za policajca nije bilo.Pusti te vi inspektore oni ne kisnu ne smrzavaju se ne interesuju ih da li je dobra obuća i uniforma.Ovakav zakon i uniforma kao i stwrosnq godina za odlazak u penziju, nevalja ništa za policajca.A vi zasedajte u sindikat i pričajte prazne priče.Treba da iznesete u javnost, da ovo što radi Ministarstvo a nikof ne prima pa je srarost policajca otišla na 50 god pa inspektori koji vode fizičko koga će ta treniraju kad je bilo po starom do 45 e zato su povećali do 50 god.Pa ljudi policajac traži tri stvari dobru i kvalitetnu uniformu a ne ovu nikqkvu, da ganzakon štiti a ne kriminalce, i da nas neko šikanira, a kad pogrešiš odmah suspenzija, pa kad jentakp dajte platu pa kad pogrešiš bar znaš da si pogrešio, i starosna godina za penziju koja se stalno povećava.Jednom stavite tačku n apapiru da je to nepromenljivo sa ministrom, i sad i za 20 godina i neka uđe u zakon.I prvi put kakda sam se obratio rekao sam da imam osećaj da neko želi da nas razjedini, da nas obezvredi i da budemo marionete kao što i jesmo.Onaj ko radi prvlkav posao kao policajac taj nije za policiju, neka se odvoji kukolj od pšenice.Nama netreba štrajkovi sve može za stolom da senreši, i bilo koi ministar danje kada mu obražložite probleme i imate dokaze da to nije dobro, to će i Stefanović i vučić da potpišu.Mi nismo političari intražimo što svaka policija na svetu ima, a do je u Engleskoj da mw zakon štiti da imam dobru platu da me nemože nik8 potkupiti i da neidem u penziju u 65 godina ili 58. sa stwlnim povećanjem granice penzionisanja.Ako vlad a želi da nikog ne primi , astalno povećava godinu staroati, pa onda od nas sa našim obolennjima. 1% će otićinu penziju i eto ti smanjenjapooicije i slabe policije.Izvinite na dugačko pisanje samo sam hteo još jednom ukazati što i vi znate na probleme da smo ljudi gd epočinje tvoj narod da te ne ceni, a policajci tu nisu krivi ništa.

  1. administrator kaže:

   Zakon o PIO se nije godinama menjao tj. u istom stoji da je starosa granica za penziju ove godine 54 godine i 8 meseci, sledeće godine se ide sa 55 godina u penziju i više ne raste (drugi uslov je 45 godina staža bez obzira na godine starosti). Doduše imali smo uredbu u starom Zakonu o policiji po kojoj se moglo otići u penziju sa 52 godine starosti o 30 godina rada i ista je važila samo ua drugoj polovinu 2015. godine. Što se tiče fizičke provere pomereno je na 55 jer se sad kasnije ide u penziju (kriterijumi su prilagođeni godinama starosti). U vezi uniforme pogledajte informaciju u sledećem linku http://nsp-policija.org.rs/godisnji-intervju-sa-predsedavajucim-nsp-velimirom-lukicem/

 4. Zoran kaže:

  Pa ja mislim da se fizička provera radi do 5o godina a ne do 55 god da možda niste pogrešili. A koje godine se menja starosna godina od 55 god. za penziju. Drugo šta mi prosleđujete link uniforma je nula. Jer ste vi pročitali šta sam napisao. To su sastavljali više policajaca koji imaju isto mišljenje, Ovo ćebence od jqkne i ona kratka pelerina i cokule za leto i zimu sa veličinama za uniformu kao da smo kinezi pa o čemu da pričamo. Ovo je u mojoj karijeri najgora uniforma. COKULE BOŽE DRAGI PA DA LI VIDIŠ.

  1. administrator kaže:

   U pravu ste fizička provera je pomerena i radi se do 50 godina jer se od sledeće godine ide u penziju sa 55 godina starosti

Nema komentara.

Korisni linkovi