29.02.2020

Broj članova

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Dopis Sektora za ljudske resurse povodom predstojećih praznika

31. decembra 2019.

Tokom dana je na adresu našeg sindikata stigao dopis Sektora za ljudske resurse povodom slobodnih dana, odnosno naknada za rad, tokom predstojećih praznika. Dopis objavljujemo u celosti u nastavku teksta.

Poštovani,

Povodom predstojećih Novogodišnjih i Božićnih praznika, obaveštavamo Vas o sledećem:

Članom 1a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. Glasnik RS“, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), propisano je da je, između ostalih, državni praznik Republike Srbije Nova godina, koja se praznuje 1. i 2. januara, a članom 2. stav.1 tačka 2. istog zakona propisano da je u Republici Srbiji verski praznik prvi dan Božića (7.januar).

Dalje, članom 3. stav 1. navedenog zakona je propisano da je u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno, stavom 2. državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Imajući u vidu navedeno, može se zaključiti da se Nova godina praznuje 1. i 2. januar 2020.godine, odnosno u sredu i četvrtak.

Takođe, Božić se praznuje 7. januara 2020.godine (prvi dan Božića), u utorak, koji prema navedenom zakonu predstavlja verski praznik i neradni dan.

S tim u vezi, članom 187 stav 1. tačka 2. Zakona o policijsi („Službeni glasnik RS“, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018), propisano je da policijski službenik ima pravo na uvećanu platu za rad na dan praznika koji nije radni dan – za svaki sat rada u visini 121% vrednosti radnog sata osnovne plate.

Državni službenici i nameštenici imaju pravo na dodatak za svaki sat rada na dan praznika koji nije radni dan, a koji iznosi 110% vrednosti radnog sata osnovne plate zaposlenog, shodno članu 37. stav 2. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.

POMOĆNIK MINISTRA
NAČELNIK SEKTORA

Katarina Tomašević

Korisni linkovi