25.06.2018

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
DOBRODOŠLI NA SAJT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

DOPIS NAČELNIKU ULJR – Nezakonitost i šteta koja nastaje prilikom neračunanja vremena provedenog u putu od mesta rada do mesta angažovanja

20. aprila 2017.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE
NAČELNIKU
g-đi Katarini Tomašević

Poštovana,

Dopisom Sektora za ljudske resurse, koje se zasniva na mišljenju Ministarstva rada i Ministarstva finansija, a prema kome se policijskim službenicima u radno vreme ne računa put od svog sedišta do mesta angažovanja, obrazlažući takav svoj stav time da se radi o putu do mesta rada i da se ovakvo mišljenje uvažava i po njemu postupa u Ministarstvu unatrašnjih poslova, dužni smo da Vam ukažemo na nezakonitosti takvog postupanja i štetu koja time nastaje.

Naime, prilikom angažovanja policijskih službenika Žandarmerije, Interventnih jedinica i drugih policijskih službenika koji se upućuju na izvršenje posebnih bezbednosnih zadataka, ne može se raditi o putovanju do mesta rada već o izvršenju službenog zadatka na koji se isti upućuju, planskim dokumentima ili naređenjima, nalozima i sličnim naredbodavnim aktima.

Gore pomenuti policijski službenici su dolaskom u sedište svoje jedinice, bazu, stanicu ili slično gde inače obavljaju svoje redovne radne obaveze i zadatke, u suštini došli na svoje radno mesto i postali raspoloživi svojim starešinama, uslovno rečeno, poslodavcu. Od tog trenutka isti se odgovarajući planskim, naredbodavnim dokumentima, odnosno nalozima za izvršenje službenog zadataka ili na sličan odgovarajući i propisan način upućuju na izvršenje službenog zadatka i shodno tome istima se vreme puta od sedišta jedinice do mesta angažovanja mora računati kao radno vreme.

U prilog osnovanosti gore pomenutih navoda svedoče i brojne pravosnažne sudske presude kojima se policijskim službenicima priznaje pomenuto vreme u radno vreme, iz čega proističu i odgovarajuće prinadležnosti, kao i potreba da Ministarstvo i policijski službenici, čiji su sudski postupci u toku, postigne odgovarajuće sudsko ili vansudsko poravnanje kako bi se izbegla dalja šteta po Ministarstvo kroz troškove sudskih postupaka. Ovo se inače mora odnositi i na policijske službenike koji još nisu podneli tužbe po ovom pitanju.

Stava smo da bi ste trebalo da ovaj naš zahtev razmotrite i pozitivno rešite na obostrano zadovoljstvo, kako bi se sprečilo nastupanje daljih štetnih posledica i ostvarila jednaka pravna zaštita svim policijskim službenicima.

S poštovanjem,

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE
Predsedavajući Predsedništva
Velimir Lukić

Korisni linkovi