21.04.2018

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
DOBRODOŠLI NA SAJT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

Dopis načelniku RC prema BiH 15.03.2017

15. marta 2017.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA GRANIČNE POLICIJE
REGIONALNI CENTAR PREMA BiH
NAČELNIKU
G-din Lugiću 

Poštovani  gospodine Lugiću,

Obraćamo Vam se sa zahtevom da starešine organizacionih jedinica na nivou RC prema BiH obavestite da ne postoje nikakvi zakonski i drugi administrativni problemi da isti ostvare svoje pravo koje im pripada na osnovu „dežurstva van radnog vremena (pripravnost)“ jer je navedeno zakonska kategorija i to pravo se uredno ostvaruje u drugim organizacionim jedinicama UGP-e i MUP-a već duži vremenski period, o čemu smo dobili informaciju da ste takođe i o tome obavešteni u prethodnom periodu. Takođe Vas podsećamo, da je u prethodnom periodu os strane NSP-e u više navrata ostvaren kontakt sa Vašim hijerarhijskim strukturama UGP-e i dobijene povratne informacije da se već duži vremenski period navedeno pravo ostvaruje od strane starešina što je apsolutno ispravno.

Upoznati ste isto tako da se NSP bori svakodnevno za ostvarivanje prava svih radnika i zaposlenih u MUP-a, pa tako i starešina, a uvereni smo da ćete se složiti sa nama da ne postoji ni jedan jedini razlog da se navedeno pravo uskraćuje, jer smo svedoci da se sve više pribegava tužbama koje su nepotrebne i sudski sporovi samo dodatno opterećuju ionako umanjeni budžet MUP.

Ovom prilikim hoćemo samo da ukažemo na prethodno izuzetno dobru saradnju sa Vašom organizacionom jedinicom u dužem vremenskom periodu i da podsetimo da smo svi mi na istom zadatku.

Molimo Vas, da nas u najkraćem mogućem roku izvestite o preduzetom, jer ukoliko ne dobijemo povratnu informaciju bićemo prinuđeni da se i zvanično obratimo načelniku UGP generalu Milenku Božoviću koji je upoznat sa napred navedenim spornim pitanjem. Pošto smo sve probleme i do sada rešavali na nivou RC, sigurni smo da ćemo i ovaj problem uspešno rešiti.

U duhu uspešne i kvalitetne saradnje.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE
Član Predsedništva
Veselin Nikolić

Korisni linkovi