Solidarna pomoć

Pravilnik o solidarnoj pomoći u MUP-u

27. februara 2017.

Na osnovu člana 176. stav 4. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/16), Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 105/2016 od 26.12.2016. godine, a stupio je na snagu 3.1.2017. Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi i kriterijumi za […]

Opširnije