Solidarna pomoć

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP Koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

19. aprila 2017.

Dana 19.04.2017.godine Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 10,15 časova, u sastavu Nataša Đukanović, zamenik načelnika za zaradu i beneficije, Mladen Kalanja, Katarina Pavičić, načelnik Odeljenja za finansije i budžet, dr Grabež Mirko, Nikolić Veselin, predstavnik NSP, predstavnici drugog reprezentativnog sindikata PSS nisu se pojavili. 103 […]

Opširnije

Saopštenje sa sastanka komisije za solidarnu pomoć

13. aprila 2017.

Dana 13.04.2017.godine Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 10,10 časova, u sastavu Nataša Đukanović, zamenik načelnika za zaradu i beneficije, Katarina Pavičić, načelnik Odeljenja za finansije i budžet, dr Grabež Mirko, Nikolić Veselin, predstavnik NSP, Vladimir Pavićević i Ivan Jovanović, predstavnici PSS. Sastanak je otvorila Nataša […]

Opširnije

Pravilnik o solidarnoj pomoći u MUP-u

27. februara 2017.

Na osnovu člana 176. stav 4. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/16), Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 105/2016 od 26.12.2016. godine, a stupio je na snagu 3.1.2017. Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi i kriterijumi za […]

Opširnije

Instrukcija u vezi dopune zahteva radi ostvarivanja prava na isplatu solidarne pomoći

7. decembra 2016.

Imajući u vidu veliki broj podnetih zahteva za isplatu solidarne pomoći, radi lakšeg utvrđivanja uslova za ostvarivanje prava, kao i postupanja po predmetima, moramo ukazati na sledeće: Članom 2. Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike („Službeni glasnik RS“, br. 70/2015) utvrđeno je da će se odredbe ovog aneksa za čiju primenu nisu obezbeđena sredstva […]

Opširnije