Radna grupa

Izveštaj sa sastanka Radne grupe (april)

10. aprila 2017.

Dana 10.04.2017.g sa početkom u 08.30 časova u Palati Srbija održan je redovni mesečni sastanak radne grupe Ministarstva i predstavnika Nezavisnog sindikata policije. Na današnjem sastanku razmatrana su sledeća pitanja: 1.Dokle se stiglo sa obradom predmeta za solidarnu pomoć podnetih do 02.01.2017 godine i u kom će roku  podnosioci zahteva dobiti pozitivna ili negativna rešenja […]

Opširnije

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (februar)

10. februara 2017.

Dana 10.02.2017.g sa početkom u 08.30 časova u Palati Srbija održan je redovni mesečni sastanak predstavnika Kabineta Ministra i Direkcije policije, koje je predvodio zamenik načelnika Sektora  i predstavnika Nezavisnog sindikata policije (Velimir Barbulov predsednik IO, Aleksandar Simić zamenik predsednika Izvršnog odbora i Dragan Miodragović predsednik SG OZPIS Vrnjačka Banja). Na današnjem sastanku razmatrana su […]

Opširnije

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (januar)

11. januara 2017.

Dana 11.01.2017. godine, sa početkom u 08.30 časova u prostorijama MUP-a (sala Most) održan je redovni mesečni sastanak radne grupe Ministarstva i predstavnika Nezavisnog sindikata policije koga su predstavljali: član predsedništva Darko Stojanović i advokat Srećko Mitrić. Na današnjem sastanku razmatrana su sledeća pitanja: 1.Na pitanje loših uslova za policijske službenike i pripadnike Vojske Srbije […]

Opširnije

Sastanak Radne grupe u vezi Poglavlja 24

20. decembra 2016.

Dana 20.12.2016. godine u 11,00 časova  u sali Most je održan sastanak Radne grupe za Poglavlje 24 sa predstavnicima Nezavisnog sindikata policije. Sastanak je otvorio predsednik radne grupe za Poglavlje 24 i pomoćnik ministra gospodin Zoran Lazarov. Sastanku su ispred Nezavisnog sindikata policije  prisustvovali član Predsedništva Darko Stojanović i član Izvršnog odbora Brežnjak Filipović Snežana. […]

Opširnije

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (decembar 2016.)

12. decembra 2016.

Dana 12.12.2016.godine sa početkom u 08.30 časova u Palati Srbija održan je redovni mesečni sastanak predstavnika Kabineta ministra i Direkcije policije, koje je predvodio državni sekretar Miroslav Miličković i predstavnika Nezavisnog sindikata policije (Velimir Lukić – predsedavajući Predsedništva, Darko Stojanović – član Predsedništva i Velimir Barbulov – predsednik Izvršnog odbora). Na današnjem sastanku razmatrana su […]

Opširnije

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (novembar 2016.)

10. novembra 2016.

Dana 10.11.2016.godine sa početkom u 08.00 časova u Palati Srbija održan je redovni mesečni sastanak predstavnika Kabineta Ministra i Direkcije policije, koje je predvodio državni sekretar Miroslav Miličković i predstavnici Nezavisnog sindikata policije (Velimir Lukić – predsedavajući Predsedništva, Darko Stojanović – član Predsedništva, Veselin Nikolić – član Predsedništva, Velimir Barbulov – predsednik Izvršnog odbora i […]

Opširnije

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (septembar 2016.)

12. septembra 2016.

Dana 12.09.2016.g sa početkom u 08.00 časova u Palati Srbija održan je redovni mesečni sastanak predstavnika Kabineta Ministra i Direkcije policije, koje je predvodio državni sekretar Miroslav Miličković i predstavnika Nezavisnog sindikata policije (Velimir Lukić predsedavajući Predsedništva, Milan Marković član Predsedništva i Velimir Barbulov predsednik IO). Na današnjem sastanku razmatrano su sledeća pitanja: Kako je […]

Opširnije

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (jul 2016.)

11. jula 2016.

Dana 11.07.2016. godine,  sa početkom u 08.00 časova u prostorijama MUP-a (sala Most) održan je redovni mesečni sastanak radne grupe Ministarstva i predstavnika Nezavisnog sindikata policije koga su predstavljali: Predsedavajući Predsedništva Velimir Lukić,  član Predsedništva Darko Stojković, Predsednik IO Velimir Barbulov i član Izvršnog odbora Miroslav Savić Sastanak je otvorio Sekretar MUP-a, gospodin Milorad Todorović […]

Opširnije

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (jun 2016.)

10. juna 2016.

Dana 10.06.2016. godine,  sa početkom u 08.30 časova u prostorijama MUP-a (sala Most) održan je redovni mesečni sastanak radne grupe ministarstva i predstavnika Nezavisnog sindikata policije koga su predstavljali predsednik Izvršnog odbora Velimir Barbulov, član Predsedništva Miomir Vojinović, član Izvršnog odbora Brežnjak Filipović Snežana i pravni zastupnik NSP Srećko P Mitrić. Sastanak je otvorio državni […]

Opširnije

Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (maj 2016.)

10. maja 2016.

Dana 10.05.2016. godine,  sa početkom u 08.30 časova u prostorijama MUP-a (sala Most) održan je redovni mesečni sastanak Radne grupe Ministarstva i predstavnika Nezavisnog sindikata policije koga su predstavljali: član Predsedništva Veselin Nikolić,  član Predsedništva Milan Marković, član Predsedništva Miomir Vojinović i član Izvršnog odbora Marjan Petrović Sastanak je otvorio Sekretar  MUP-a gospodin Milorad Todorović […]

Opširnije