Правна мишљења

МИНИСТАРСТВО РАДА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА СЕКТОР ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

12. новембра 2015.

Поштовани, Поводом измена и допуна Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 64/2015), који је усвојен члан 139а, који гласи:  „Изузетно од одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, […]

Опширније

Полиција има право на штрајк

17. фебруара 2015.

Важећим Уставом Р.Србије у чл. 61. утврђено је право на штрајк свим запосленим лицима па и припадницима полиције, државним службеницима и намештеницима. Први штрајк Независног синдиката полиције, који је био 2007. године и уједно је био и први штрајк у полицији, прекинут је уредбом Владе којом су забранили полицији право на штрајк. Обратили смо се […]

Опширније