Pravilnici

Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP-u

19. februara 2018.

P R A V I L N I K o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova „Službeni glasnik RS“, broj 13 od 14.2.2018. I. UVODNA ODREDBA Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se način ponašanja i lični izgled policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u […]

Opširnije

Pravilnik o postupanju u pružanju psihološke pomoći zaposlenima u MUP-u

1. juna 2017.

U „Službenom glasniku R. Srbije“ broj 54/2017 od dana 31.05.2017. godine objavljen je Pravilnik o postupanju u pružanju psihološke pomoći zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Isti možete pogledati u prilogu.

Opširnije

Pravilnik o pripravnosti za rad

14. marta 2017.

Na osnovu člana 156. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16), Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o pripravnosti za rad Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 16/2017 od 2.3.2017. godine, a stupio je na snagu 10.3.2017. Član 1. Ovim pravilnikom bliže se uređuju okolnosti koje ukazuju da policijski službenik raspoređen […]

Opširnije

Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika

Na osnovu člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 145. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/16), Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o načinu polaganja […]

Opširnije

Pravilnik o izgledu Upitnika o identifikacionim podacima

13. marta 2017.

Na osnovu člana 142. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/16), Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o izgledu Upitnika o identifikacionim podacima Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 12/2016 od 12.2.2016. godine, a stupio je na snagu 13.2.2016. Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se izgled Upitnika o identifikacionim podacima, koji […]

Opširnije

Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 129. stav 3, a u vezi sa članom 130. stav 1. tačka 3) i člana 196. stav 3. Zakona […]

Opširnije

Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika

9. marta 2017.

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 57/2016 od 17.6.2016. godine, a stupio je na snagu 18.6.2016. Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se način polaganja zakletve policijskih službenika. Član 2. Na Dan Policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici primljeni u službu u prethodnoj godini polažu zakletvu pred rukovodiocima nadležnih organizacionih jedinica u Ministarstvu […]

Opširnije

Pravilnik o pripravnosti za rad

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 16/2017 od 2.3.2017. godine, a stupio je na snagu 10.3.2017. Član 1. Ovim pravilnikom bliže se uređuju okolnosti koje ukazuju da policijski službenik raspoređen na određeno radno mesto mora biti dostupan i pripravan da, po pozivu neposrednog rukovodioca ili lica ovlašćenog za poziv, obavi posao ili zadatak […]

Opširnije

Pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 105/2016 od 26.12.2016. godine, a stupio je na snagu 3.1.2017. Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi i kriterijumi za dodelu solidarne pomoći, kao i visina solidarne pomoći, zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). Član 2. Solidarna pomoć se dodeljuje do iznosa raspoloživih […]

Opširnije

Pravilnik o sprovođenju internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 73/2016 od 31.8.2016. godine, stupio je na snagu 8.9.2016, a primenjuje se od 1.1.2017. Predmet Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se pravila i način sprovođenja internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). Predlog za popunu radnog mesta Član 2. Rukovodilac unutrašnje organizacione […]

Opširnije