Правилници

Правилник о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде

25. јануара 2014.

(„Сл. гласник РС“, бр. 19/2007, 112/2008 и 115/2014)     I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ     Члан 1 Полицијски службеник употребиће Законом о полицији (у даљем тексту: Закон) прописана средства принуде, и то само под условима предвиђеним Законом и на начин предвиђен Законом и овим правилником.   Члан 2 Полицијски службеник ће у датој ситуацији, односно […]

Опширније

Правилник о престанку важења појединих прописа за извршавање Закона о унутрашњим пословима

„Службени гласник РС“, бр. 3/2007     На основу члана 10. став 2. и члана 197. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 101/05) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05),   Министар унутрашњих послова доноси     П Р А В И Л Н И К   […]

Опширније

Правилник о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације

„Службени гласник РС“, бр. 14/2011, 28/2011     На основу члана 135. став 5. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09),   Министар унутрашњих послова доноси     ПРАВИЛНИК   о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације     Члан 1.   […]

Опширније

Правилник о врстама услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска средства

„Службени гласник РС“, бр. 64/2006, 71/2007, 14/2008     На основу члана 193. став 2. тачка 23) Закона о полицији („Службени гласник Републике Србије“, број 101/05) и члана 24. став 2. Закона о личној карти („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06),   Министар унутрашњих послова доноси       П Р А В И Л […]

Опширније