Колективни уговори

ПКУ за државне органе 2015 са анексом

17. августа 2016.

I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor), u skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u državnim organima, međusobni odnosi učesnika ovog ugovora, postupak izmena i dopuna ovog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca. Kolektivnim ugovorom utvrđuju […]

Опширније

ПКУ за полицијске службенике 2015 са анексом

14. августа 2015.

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), Влада и репрезентативни синдикат Министарства унутрашњих послова – Независни синдикат полиције, закључују ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ „Службени гласник РС“, бр. 22/2015, 70/2015 I. ОСНОВНЕ […]

Опширније