Sindikat

STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

21. februara 2015.

  I OPŠTE ODREDBE Član 1. Statutom Nezavisnog sindikata policije (u daljem tekstu Sindikat), uređuju se:   ciljevi i načela organizovanja Sindikata, kao i načini njihovog ostvarivanja; predstavljanje i zastupanje; javne oznake i sedište; sticanje svojstva člana, uslovi i način učlanjivanja, prava, obaveze i odgovornost članova; punovažnost odlučivanja; gubitak svojstva člana; organizacija i organi Sindikata […]

Opširnije