Синдикат

СТАТУТ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ

21. фебруара 2015.

  I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Статутом Независног синдиката полиције (у даљем тексту Синдикат), уређују се:   циљеви и начела организовања Синдиката, као и начини њиховог остваривања; представљање и заступање; јавне ознаке и седиште; стицање својства члана, услови и начин учлањивања, права, обавезе и одговорност чланова; пуноважност одлучивања; губитак својства члана; организација и органи Синдиката […]

Опширније