Tumačenja

Tumačenje za praznike i radne sate

20. maja 2016.

Od Sektora za ljudske resurse Nezavisnom sindikatu policije prosleđen je dopis u kojem se može videti tumačenje broja radnih sati za mesece u kojima se praznuje državni ili verski praznik. Takođe od Sektora za ljudske resurse prosleđena nam je depeša u vezi dileme oko plaćanja proteklog Vaskršnjeg praznika, kao i Praznika rada. Pomenuti dopis i depešu možete videti u […]

Opširnije

Početak rada nakon korišćenja godišnjeg odmora

17. maja 2016.

Svedoci smo da se nakon završetka korišćenja godišnjeg odmora razlikuje dan početka rada zaposlenih, odnosno ako je dan završetka godišnjeg odmora u petak nakon toga pojedini zaposleni počinju sa radom u subotu a pojedini u ponedeljak. Da bi razjasnili zašto se razlikuje dan početka rada zaposlenih nakon završenog godišnjeg odmora Nezavisni sindikat policije je putem […]

Opširnije

Tumačenje naknade za dolazak i odlazak s rada

15. maja 2016.

Nezavisni sindikat policije vas obaveštava da je još uvek važeći Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava za naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada u MUP-u koji je objavljen u Službeni glasnik RS pod br. 42/2014. Obzirom da u upravama ima nedoumica oko isplate punog iznosa mesečne karte dobili smo mišljenje Sektora ljudskih resursa […]

Opširnije