Tumačenja

Mišljenje stručnih službi MUP-a o dopunskom radu zaposlenog koji je suspendovan

6. marta 2017.

Povodom Vašeg obraćanja radi davanja mišljenja u pogledu angažovanja policijskog službenika po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima ili ugovora o dopunskom radu za vreme trajanja udeljenja po osnovu vođenja disciplinskog postupka, odnosno udaljenja do okončanja krivičnog postupka, obaveštavamo Vas o sledećem: U skladu sa članom 197.Zakona o radu („Sl. glasnik […]

Opširnije

Policajcima ipak sleduju dva slobodna dana za polazak prvaka u školu

25. avgusta 2016.

 Poslednjih dana u centralu NSP su stizale informacije od članova da Poslodavac neuvažava zahteve u kojima se traže dva dana plaćenog odsustva za polazak dece u prvi razred. Tim povodom predsedavajući predsedništva NSP Velimir Lukić se juče u zgradi SIV-a 2 sastao sa načelnicom Sektora za ljudske resurse Katarinom Tomašević gde je traženo da se […]

Opširnije

Stav stručnih službi u vezi tumačenja člana 21 stav 1 tačka 12

10. juna 2016.

Povodom dopisa Policijske uprave u Kraljevu 07/5/1/9 broj: 132-1919/16 od 26.04.2016. godine, upućenog Komisiji za praćenje primene posebnog kolektivnog ugovora, kojim je zatraženo tumačenje člana 21. stav 1. tačka 12. Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, odnosno u kojim se slučajevima zaposlenom može odobriti plaćeno odsustvo, kao i koji su to lični poslovi po osnovu […]

Opširnije

Tumačenje za praznike i radne sate

20. maja 2016.

Od Sektora za ljudske resurse Nezavisnom sindikatu policije prosleđen je dopis u kojem se može videti tumačenje broja radnih sati za mesece u kojima se praznuje državni ili verski praznik. Takođe od Sektora za ljudske resurse prosleđena nam je depeša u vezi dileme oko plaćanja proteklog Vaskršnjeg praznika, kao i Praznika rada. Pomenuti dopis i depešu možete videti u […]

Opširnije

Početak rada nakon korišćenja godišnjeg odmora

17. maja 2016.

Svedoci smo da se nakon završetka korišćenja godišnjeg odmora razlikuje dan početka rada zaposlenih, odnosno ako je dan završetka godišnjeg odmora u petak nakon toga pojedini zaposleni počinju sa radom u subotu a pojedini u ponedeljak. Da bi razjasnili zašto se razlikuje dan početka rada zaposlenih nakon završenog godišnjeg odmora Nezavisni sindikat policije je putem […]

Opširnije

Tumačenje naknade za dolazak i odlazak s rada

15. maja 2016.

Nezavisni sindikat policije vas obaveštava da je još uvek važeći Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava za naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada u MUP-u koji je objavljen u Službeni glasnik RS pod br. 42/2014. Obzirom da u upravama ima nedoumica oko isplate punog iznosa mesečne karte dobili smo mišljenje Sektora ljudskih resursa […]

Opširnije