Солидарна помоћ

Правилник о солидарној помоћи у МУП-у

27. фебруара 2017.

На основу члана 176. став 4. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16), Министар унутрашњих послова доноси Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 105/2016 од 26.12.2016. године, а ступио је на снагу 3.1.2017. Члан 1. Овим правилником уређују се ближи услови и критеријуми за […]

Опширније

Инструкција у вези допуне захтева ради остваривања права на исплату солидарне помоћи

7. децембра 2016.

Имајући у виду велики број поднетих захтева за исплату солидарне помоћи, ради лакшег утврђивања услова за остваривање права, као и поступања по предметима, морамо указати на следеће: Чланом 2. Анекса Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Службени гласник РС“, бр. 70/2015) утврђено је да ће се одредбе овог анекса за чију примену нису обезбеђена средства […]

Опширније