Солидарна помоћ

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП Који су поднели захтев за солидарну помоћ

19. априла 2017.

Дана 19.04.2017.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,15 часова, у саставу Наташа Ђукановић, заменик начелника за зараду и бенефиције, Младен Калања, Катарина Павичић, начелник Одељења за финансије и буџет, др Грабеж Мирко, Николић Веселин, представник НСП, представници другог репрезентативног синдиката ПСС нису се појавили. 103 […]

Опширније

Саопштење са састанка комисије за солидарну помоћ

13. априла 2017.

Дана 13.04.2017.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,10 часова, у саставу Наташа Ђукановић, заменик начелника за зараду и бенефиције, Катарина Павичић, начелник Одељења за финансије и буџет, др Грабеж Мирко, Николић Веселин, представник НСП, Владимир Павићевић и Иван Јовановић, представници ПСС. Састанак је отворила Наташа […]

Опширније

Правилник о солидарној помоћи у МУП-у

27. фебруара 2017.

На основу члана 176. став 4. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16), Министар унутрашњих послова доноси Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 105/2016 од 26.12.2016. године, а ступио је на снагу 3.1.2017. Члан 1. Овим правилником уређују се ближи услови и критеријуми за […]

Опширније

Инструкција у вези допуне захтева ради остваривања права на исплату солидарне помоћи

7. децембра 2016.

Имајући у виду велики број поднетих захтева за исплату солидарне помоћи, ради лакшег утврђивања услова за остваривање права, као и поступања по предметима, морамо указати на следеће: Чланом 2. Анекса Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Службени гласник РС“, бр. 70/2015) утврђено је да ће се одредбе овог анекса за чију примену нису обезбеђена средства […]

Опширније