Солидарна помоћ

СОЛИДАРНА ПОМОЋ – Исплата из 2016. у петак!

23. маја 2017.

Обавештавамо вас да ће исплата солидарне помоћи по основу дуже и теже болести и за остала лечења запосленима који су то право остварили у 2016.години почети 26.05.2017.године (петак).

Опширније

Саопштење за чланове Независног синдиката полиције који су поднели захтев за солидарну помоћ

10. маја 2017.

Дана 10.05.2017.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 11,00 часова, у саставу Наташа Ђукановић, заменик начелника за зараду и бенефиције, Младен Калања, др Грабеж Мирко, Милош Цицварић, Сектор финансија,  Николић Веселин, представник НСП и представник другог репрезентативног синдиката ПСС Влада Павићевић. Комисија је почела са радом […]

Опширније

Исплата солидарне помоћи до краја недеље

9. маја 2017.

Обавештавамо вас да ће исплата за солидарну помоћ по основу рођење детета који су то право остварили у 2016.години почети 12.05.2017.године (петак) а да ће исплата за солидарну помоћ по основу смрти ближег сродника бити исплаћена до 19.05.2017.године (петак). Комисија наставља да ради на решавању захтева за исплату солидарне помоћи по основу дуже и теже […]

Опширније

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП Који су поднели захтев за солидарну помоћ

19. априла 2017.

Дана 19.04.2017.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,15 часова, у саставу Наташа Ђукановић, заменик начелника за зараду и бенефиције, Младен Калања, Катарина Павичић, начелник Одељења за финансије и буџет, др Грабеж Мирко, Николић Веселин, представник НСП, представници другог репрезентативног синдиката ПСС нису се појавили. 103 […]

Опширније

Саопштење са састанка комисије за солидарну помоћ

13. априла 2017.

Дана 13.04.2017.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,10 часова, у саставу Наташа Ђукановић, заменик начелника за зараду и бенефиције, Катарина Павичић, начелник Одељења за финансије и буџет, др Грабеж Мирко, Николић Веселин, представник НСП, Владимир Павићевић и Иван Јовановић, представници ПСС. Састанак је отворила Наташа […]

Опширније

Правилник о солидарној помоћи у МУП-у

27. фебруара 2017.

На основу члана 176. став 4. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16), Министар унутрашњих послова доноси Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 105/2016 од 26.12.2016. године, а ступио је на снагу 3.1.2017. Члан 1. Овим правилником уређују се ближи услови и критеријуми за […]

Опширније

Инструкција у вези допуне захтева ради остваривања права на исплату солидарне помоћи

7. децембра 2016.

Имајући у виду велики број поднетих захтева за исплату солидарне помоћи, ради лакшег утврђивања услова за остваривање права, као и поступања по предметима, морамо указати на следеће: Чланом 2. Анекса Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Службени гласник РС“, бр. 70/2015) утврђено је да ће се одредбе овог анекса за чију примену нису обезбеђена средства […]

Опширније