Solidarna pomoć

Saopstenje za solidarnu pomoć 03.03.2020

3. marta 2020.

Saopstenje za solidarnu pomoć 03.03.2020

Opširnije

Saopštenje za solidarnu pomoć

30. januara 2020.

Dana 28. 01.2020.godine Komisija fonda za solidarnu pomoć održala je sastanak sa početkom u 12,00 časova u sastavu: – Major policije Adrijana Šljivić- načelnik Odeljenja za zarade i beneficije, Sektor za ljudske resurse i predsednik komisije za solidarnu pomoć, – članovi komisije Veselin Nikolić iz Nezavisnog sindikata policije-član Predsedništva, – Pukovnik policije dr.Slađana Antonijević- lekar […]

Opširnije

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

20. decembra 2019.

Dana 17.12.2019.godine Komisija fonda za solidarnu pomoć održala je sastanak sa početkom u 13,00 časova u sastavu: – Major policije Adrijana Šljivić- načelnik Odeljenja za zarade i beneficije, Sektor za ljudske resurse i predsednik komisije za solidarnu pomoć, – članovi komisije Veselin Nikolić iz Nezavisnog sindikata policije-član Predsedništva, – Pukovnik policije dr.Slađana Antonijević- lekar specijalista […]

Opširnije

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

13. novembra 2019.

Dana 12.11.2019.godine Komisija Fonda za solidarnu pomoć održala je sastanak sa početkom u 12,00 časova, u sastavu: – major policije Andrijana Šljivić – načelnik Odeljenja za zarade i beneficije, Sektor za ljudske resurse i predsednik Komisije Fonda za solidarnu pomoć, – kapetan policije Branislav Tončić – zamenik šefa Biroa direktora policije, Direkcija policije i zamenik […]

Opširnije

Saopštenje sa sastanka komisije za solidarnu pomoć

10. oktobra 2019.

Dana 09.10.2019.godine Komisija Fonda za solidarnu pomoć održala je sastanak sa početkom u 13,00 časova, u sastavu: – major policije Andrijana Šljivić – načelnik Odeljenja za zarade i beneficije, Sektor za ljudske resurse i predsednik Komisije Fonda za solidarnu pomoć, – kapetan policije Branislav Tončić – zamenik šefa Biroa direktora policije, Direkcija policije i zamenik […]

Opširnije

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

5. septembra 2019.

Dana 04.09.2019.godine Komisija Fonda za solidarnu pomoć održala je sastanak sa početkom u 12,00 časova, u sastavu: – major policije Andrijana Šljivić – načelnik Odeljenja za zarade i beneficije, Sektor za ljudske resurse i predsednik Komisije Fonda za solidarnu pomoć, – kapetan policije Branislav Tončić – zamenik šefa Biroa direktora policije, Direkcija policije i zamenik […]

Opširnije

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

15. jula 2019.

Dana 15.07.2019.godine Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 13,00 časova, u sastavu: Nikolić Veselin – predstavnik NSP, Andrijana Šljivić – načelnik Odeljenja za zarade i beneficije, Nataša Đukanović – zamenik načelnika Odeljenja za zarade i beneficije, Vukašin Vukajlović – Odeljenje za zarade i beneficije, dr Slađana […]

Opširnije

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

19. februara 2019.

Dana 19.02.2019.godine Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 09,00 časova, u sastavu: dr Slađana Antonijević, Nikolić Veselin – predstavnik NSP, predstavnik drugog reprezentativnog sindikata PSS Zoran Andrijević, Nataša Đukanović–zamenik načelnik Odeljenja za zarade i beneficije, Vladimir Velkovski – SMF i Katarina Bradić – Odeljenja za zarade […]

Opširnije

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

29. novembra 2018.

Dana 28.11.2018.godine Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 10,30 časova, u sastavu: lekar specijalista medicine rada dr Slađana Antonijević, Veselin Nikolić, predstavnik NSP, predstavnik drugog reprezentativnog sindikata PSS Zoran Andrijević, Mladen Kalanja zapisničar, Nataša Đukanović–zamenik načelnik Odeljenja za zarade i beneficije i Vladimir Velkovski – SMF. […]

Opširnije

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

14. novembra 2018.

Dosta članova Nezavisnog sindikata policije javilo se u centralu NSP iznoseći evidentan problem oko zahteva za solidarnu pomoć koju su podneli po osnovu rođenja deteta i smrti bližeg srodnika. Jedan deo članova NSP nije već duže vreme dobio nikakav odgovor povodom svojih zahteva za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć po osnovu ova dva zahteva. Prilikom […]

Opširnije